خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 56
    بازديد ديروز: 124
    بازديد کل: 475275
بروزرسانی: 25-5-1394
آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي خدماتی

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی


آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي

عنوان آزمايشگاه/ كارگاه به فارسي: آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي

عنوان آزمايشگاه/ كارگاه به لاتين:                      Instrumental Analytical Chemistry Lab.

گروه آموزشي: شيمي

سال تأسيس:

مسئول آزمايشگاه/ كارگاه: سكينه محمدي

رشته هاي سرويس گيرنده از آزمايشگاه: دانشجويان كارشناسي شيمي محض ، كاربردي ، کارشناسی ارشد و دكتراي گرايشهاي مختلف شيمي

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس:

اهم زمينه هاي فعاليت:

  1. ارائه كلاس هاي آز- شيمي تجزيه دستگاهي براي دانشجويان كارشناسي شيمي
  2. ارائه خدمات آناليزي با دستگاه های موجود جهت پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي
  3. كار بر روي نمونه هاي شرکت ها و موسسات خارج از دانشگاه به وسيله دستگاه های موجود

گزارشي از فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزشي انجام يافته (با ذكر تاريخ) و در حال انجام:
در اين آزمايشگاه واحد درسي آز- شيمي تجزيه دستگاهي در طول ترم در گروه هاي مختلف براي دانشجويان مقطع كارشناسي شيمي محض و كاربردي ارائه شده و دانشجويان در زمينه كار با دستگاه هاي مربوطه آموزش داده مي شوند هم چنين اين درس براي دانشجويان دانشگاه پيام نور زنجان نيز ارائه مي شود.
با استفاده از دستگاه های اسپكتروسكوپي موجود در آزمايشگاه بر روي نمونه هاي مربوط به كارهاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي و همچنين نمونه هاي خارج از دانشگاه كار شناسايي و تجزيه اي انجام مي شود. از اهم اين فعاليت ها گرفتن طيف IR ، طيف UV سنجش ميزان جذب و نشر تابش الكترومغناطيس توسط نمونه به ترتيب با استفاده از دستگاه جذب اتمی و دستگاه نشر شعله‌اي است.

 

مدرسين آزمايشگاه:

نام و نام خانوادگي

درجه علمي

محمد رضا یافتیان

استاد

ناصر دلالی

دانشیار

محمدعلي كاميابي

دانشیار

سیاوش نوروزی

استاديار

 

امكانات و تجهيزات اصلي موجود (مناسب جهت درج در وب سايت):

نام دستگاه به فارسي

نام دستگاه به لاتين

توضيحات

طيف سنج جذب اتمی

Atomic Absorption

 

نشر شعله‌اي

Flame photometric

 

طيف نورسنج مرئي-
ماوراء بنفش دو پرتوي

UV- Visible spectrophoto- meter (double been)

 

طيف نورسنج مرئي-
ماوراء بنفش تك پرتوي

UV- Visible spectrophoto- meter (single beem)

 

طيف سنج مادون قرمز

FTIR- Spectrometer

 

 

ساير اطلاعات:

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3