بروزرسانی: 24-8-1401
مدیریت گروه شیمی

 
مدیریت گروه

       دکتر حسن شایانی جم
 

تلفن
(+98)(24)3305-2477
فكس
(+98)(24)33052477

ایمیل:   shayan@znu.ac.ir        
آدرس اینترنتی:
 http://www.znu.ac.ir/members/shayanijam-hassan

 

 
مدیریت دوره هاي پيشين
 

 

http://http://www.znu.ac.ir/members/dorraji_saeed              دکتر میر سعید سید دراجی   مدیریت گروه 1401-94
http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi_ebrahim دکتر ابراهیم احمدی

مدیریت گروه 92-94

http://www.znu.ac.ir/members/vahedpour دکتر مرتضی واحدپور

مدیریت گروه 91-92

http://www.znu.ac.ir/members/noshiran_nader دکتر نادر نوشیران زاده

مدیریت گروه 90-91

http://www.znu.ac.ir/members/vahedpour

مدیریت گروه 85-89

 
دکتر سعید رعیتی

مدیریت گروه 83-85

http://www.znu.ac.ir/members/nasser_dallali

مدیریت گروه 81-83

http://www.znu.ac.ir/members/hosseini_hassan

مدیریت گروه 79-81

http://www.znu.ac.ir/members/yaftian_mohammadreza

مدیریت گروه 77-79

http://www.znu.ac.ir/members/ramazani_ali

مدیریت گروه 75-77

http://www.znu.ac.ir/members/azizian

مدیریت گروه 72-75

http://www.znu.ac.ir/members/mokhtar_aliniyaroudsari

مدیریت گروه 70-72

http://www.znu.ac.ir/members/ali_torabi

مدیریت گروه 70-72

http://www.znu.ac.ir/members/soudi_ali

مدیریت گروه 69-70

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-