بروزرسانی: 19-4-1402
اعضای هیات علمی فیزیک

 
 
 
دکتر امیر حسین درونه
مرتبه علمی:
استاد
زمینه تحقیقاتی:
مکانیک آماری، شبیه سازی و ...
تلفن :
(+98)(24)33052545
ایمیل :
darooneh[at]znu.ac.ir و darooneh[at]gmail.com
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر محمد محمودی
مرتبه علمی:
استاد
زمینه تحقیقاتی:
برهمکنش لیزر با ذره باردار، کنترل همدوس سرعت گروه نور در محیطهای متفرق کننده و ...
تلفن :
(+98)(24)33052521
ایمیل :
mahmoudi[at]znu.ac.ir و mahmoudi[at]iasbs.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 

 
دکتر حسین صفری
مرتبه علمی :
استاد
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک خورشید، فیزیک فضا
تلفن :
(+98)(24)33052264
ایمیل :
safari[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...
 

 

 
دکتر جمال داودی 
مرتبه علمی :
استاد
زمینه تحقیقاتی :
نانو فیزیک محاسباتی، شبیه سازی دینامیک مولکولی
تلفن :
(+98)(24)33052353
ایمیل :
jdavoodi[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر رضا رسولی
مرتبه علمی :
استاد
زمینه تحقیقاتی :
نانو فیزیک، ماده چگال ، فیزیک
تلفن :
(+98)(24)33052522
ایمیل :
r_rasuli[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...
   
   

 

دکتر فرهاد خویینی 
مرتبه علمی: استاد 
زمینه تحقیقاتی: نانو فیزیک محاسباتی، خواص ترابردی نانو ساختارهای کربنی
تلفن :
(+98)(24)33052648
ایمیل : khoeini[at]znu.ac.ir و khoeini[at]iust.ac.i

اطلاعات بیشتر ... 

 

 

 

دکتر محمد ابراهیم فولادوند
مرتبه علمی :
دانشیار
زمینه تحقیقاتی:
فیزیک غیر تعادلی در ابعاد کم، فرایندهای تصادفی، ترافیک و ...
تلفن :
(+98)(24)33052542
ایمیل :
foolad[at]znu.ac.ir
زمینه های تحقیقاتی

فیزیک انرژی های خورشیدی گرمایی

اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر سیامک خادمی
مرتبه علمی :
دانشیار
زمینه تحقیقاتی :
نظریه میدانهای کوانتومی، مکانیک آماری
تلفن :
(+98)(24)33052538
ایمیل :
khademi[at]znu.ac.ir و siamakkhademi[at]yahoo.com
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر احمد درودی
مرتبه علمی :
دانشیار
زمینه تحقیقاتی:
اپتیک، تداخل سنجی
تلفن :
(+98)(24)33052523
ایمیل :
darudi[at]iasbs.ac.ir و a_darudi[at]yahoo.com
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر یوسفعلی عابدینی
مرتبه علمی :
دانشیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک جو، هواشناسی، فیزیک زمین و ...
تلفن :
(+98)(24)33052526
ایمیل :
abediniy[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر محسن بیگدلی
مرتبه علمی :
دانشیار
زمینه تحقیقاتی :
سيستم هاي بس ذره اي، ساختار ستاره هاي نوتروني، ستاره هاي هيبريد و ...
تلفن :
(+98)(24)33052540
ایمیل :
m_bigdeli[at]znu.ac.ir و moh_bigdeli[at]yahoo.com
اطلاعات بیشتر ...
 
   
 
دکتر مولاداد نیکبخت
مرتبه علمی :
دانشیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک،
تلفن :
(+98)(24)33052524
ایمیل :
mnik[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...
 
 
دکتر حمید نجاری
مرتبه علمی:
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
لیزر و اپتیک،طیف سنجی تشدید مغناطیسی، انو ساختارها وکاربردهای صنعتی و ...
تلفن :
(+98)(24)33052539
ایمیل :
nadjari[at]znu.ac.ir و hamid_nadjari[at]yahoo.com
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر رامین محمدخانی
مرتبه علمی:
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
ماده چگال سخت، اثر مجاورت در اتصالات ناهمگن ابرسانا-فرومغناطیس، ترابرد الکترونی در گرافین
تلفن :
(+98)(24)33052273
ایمیل :
rmkhani[at]znu.ac.ir
و ramin6072[at]gmail.com
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر محمد علی ملکی
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
ماده چگال سخت
تلفن :
(+98)(24)33052524
ایمیل :
maleki[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر سعید قنبری
مرتبه علمی:
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
شبکه ها­ی مغناطیسی و میکرو تله های مغناطیسی دائمی برای اتمهای فوق سرد و چگاله های بوز-اینشتین
تلفن :
(+98)(24)33052520
ایمیل :
sghanbari[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر سمیه بلباسی
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک، حالت جامد
تلفن :
(+98)(24)33052358
ایمیل :
s_belbasi [at] znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر میر وحید حسینی
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک، حالت جامد
تلفن :
(+98)(24)33052638
ایمیل :
mv.hosseini[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر امیر معصومی
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک
تلفن :
+98 (0) 24 3305 2525
ایمیل :
a_masoumi[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر ندا داداشی
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک
تلفن :
 
ایمیل :
dadashi[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 

 
دکتر علی بیات
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک
تلفن :
+98 (0) 24 3305 2539
ایمیل :
abayat[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر مجتبی نصیری
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک
تلفن :

  (+98) 24-3305-2638

ایمیل :
mnasiri[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر مرضیه رحمت
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک
تلفن :

+98 (0) 24 3305 2544

ایمیل :
m.rahmat[at]znu.ac.ir
اطلاعات بیشتر ...

 

 
دکتر نازیلا اسعدی
مرتبه علمی :
استادیار
زمینه تحقیقاتی :
فیزیک
تلفن :

 

ایمیل :
nazilaasaadi[at]znu.ac.ir 
اطلاعات بیشتر ...

 

اسامی اساتید گروه فیزیک که قبلا با گروه فیزیک همکاری داشته اند

و محل فعالیت کنونی ایشان

دکتر سعدالله نصیری قیداری – انتقال به دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر علی نجفی  - انتقال به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
دکتر طیب کاکاوند – انتقال به دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین
دکتر فردین خیراندیش  - انتقال به دانشگاه کردستان
دکتر همایون اشراقی –انتقال به  IPM و دانشگاه علم و صنعت تهران
دکتر سعید مهدوی فر – انتقال به دانشگاه گیلان
دکتر خسرو حسنی  - انتقال به دانشگاه تهران
دکتر ناصر سپهری جوان – انتقال به دانشگاه اردبیل
دکتر امیرحسین سعید –  کالج لندن - انگلستان
دکتر مهدی بازرگان-    کانادا
دکتر رضا شیرسوار –   آمریکا
دکتر محمدحسین یمانی  -   آلمان
 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-