بروزرسانی: 29-8-1401
مدیریت دانشکده

رياست دانشكده ي علوم

دکتر میر سعید سید دراجی

:تلفن
(+98)(24)33052355
:فاکس
(+98)(24)32283203

ایمیل: dorraji[at]znu.ac.ir
 وب سايت: https://www.znu.ac.ir/members/dorraji-saeed

معاونت آموزشی

دکتر مریم شاطریان

:تلفن
(+98)(24)33054735
:فاکس
(+98)(24)32282477

ایمیل: shaterian[at]znu[dot]ac[dot]ir 
وب سايت: http://www.znu.ac.ir/members/shaterian-maryam

دکتر علی امیری
معاونت پژوهشي

دکتر افشین زهدی

:تلفن
(+98)(24)33054725
:فاکس
(+98)(24)32283203

ایمیل:afshin.zohdi[at]znu.ac.ir
وب سايت: http://www.znu.ac.ir/members/zohdi-afshin

 

 

ریاست دوره هاي پيشين
 

دکتر فرض الله میرزاپور

94-1401
 

دکتر مرتضی واحدپور

92-94
 

دکتر محمد محمودی

90-92
 

دکتر نصراله عباسی

87-90
 
 
85-87
 
 
83-85
 
 
81-83
 
 
79-81
 
 
76-78
 
 
72-74
 
 
70-72
     
     
     
     
     
     

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-