بروزرسانی: 8-12-1402
برنامه دوره کارشناسی آمار

 

     
 

دروس 8 ترمی کارشناسی آمار،  قبل از سال تحصیلی 1402-1401

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png
     
 

دروس 8 ترمی کارشناسی آمار،  از سال تحصیلی 1402-1401 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png
     
 

دروس ارائه شده در نیمسال جاری

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-