بروزرسانی: 11-10-1401
مدیریت گروه زمین شناسی


مدیریت فعلي

دکتر علی حاج ابوالفتح

تلفن: 33054010(24)(98+)

دورنگار: 33054044(24)(98+)

آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/hajabolfath-ali

 

مدیریت دوره هاي پيشين

 http://www.znu.ac.ir/members/zohdi-afshin
دکتر افشین زهدی مدیریت گروه 99-401
http://www.znu.ac.ir/members/mirzaie-majid دکتر مجید میرزایی عطاآبادی مدیریت گروه    97-99
http://www.znu.ac.ir/members/nabatian_ghasem دکتر قاسم نباتیان

مدیریت گروه    95-97

http://www.znu.ac.ir/members/ebrahimi_mohammad دکتر محمد ابراهیمی

مدیریت گروه    93-95

http://www.znu.ac.ir/members/kouhestani_hossein

مدیریت گروه    91-93

http://www.znu.ac.ir/members/brahimi

مدیریت گروه    87-91

http://www.znu.ac.ir/members/hajabolfath_ali

مدیریت گروه    77-87

http://www.znu.ac.ir/members/

مدیریت گروه    76-77

http://www.znu.ac.ir/members/

مدیریت گروه    74-76
http://www.znu.ac.ir/members/

مدیریت گروه    72-74

http://www.znu.ac.ir/members/hajabolfath_ali

مدیریت گروه    71-72

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-