خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 160
    بازديد ديروز: 134
    بازديد کل: 518285
بروزرسانی: 20-4-1402
فرم ها ی آموزش

 
 

فرم اساتید

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم کلاس جبرانی و فوق العاده

 

 

کارشناسی

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم کارآموزی 

    http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   فرم حل تمرین 

 

کارشناسی ارشد

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم پیشنهاده پژوهشی دانشجویان ارشد دانشکده علوم

  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   روش ثبت پروپوزال در سامانه گلستان
   

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

  فرم تغییر عنوان پروپوزال
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   فرم تعهد انجام فعالیت در آزمایشگاه های تحقیقاتی  

دکترا

 

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

  فرم پیشنهاده پژوهشی دانشجویان دکتری دانشکده علوم
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   روش ثبت پروپوزال در سامانه گلستان
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

  آیین نامه دکتری
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    تقاضای دفاع از پیشنهاده دکتری
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    صورتجلسه دفاع از پیشنهاده دکتری
 

 

  برگه تقاضا و صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری
   

  فرم تغییر عنوان پروپوزال
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   فرم تعهد انجام فعالیت در آزمایشگاه های تحقیقاتی  
 
دفاع و فارغ التحصیلی
 

 

 
فرم اطلاعیه دفاع
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

 

مرحله صحافی و تسویه حساب

      فرم تعهدنامه اصالت اثر
     

فرم درخواست دفاع

 
 

بازدید امروز: 5