خانه :: اساتید :: اخبار

اخبار و اطلاعیه ها

تعریف اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تعریف گردید.  (26-2-1401)

تخصیص بسته ترافیک حجمی پشتیبان به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بسته ترافیک حجمی پشتیبان به میزان یکصد گیگابایت به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی اضافه شد.  (3-9-1400)

تعریف اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰

اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰ تعریف شد.  (30-8-1400)

بروزرسانی سرور ایمیل

جهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز شنبه مورخ 8 آبان، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود.  (5-8-1400)

[ آرشیو ماهامه اخبار و اطلاعیه ها ]

راهنما