خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دانشکده‎ها    
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی         
سرپرست پژوهشکده
موحدی فاضل - مرتضی       
movahedi@[at]znu.ac.ir
4246
معاون پژوهشکده
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4247
مسئول دفتر پژوهشکده
روحی فر - کوروش       
4254
ذیحسابی پژوهشکده
اشرفی - رقیه        
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس
بهاری - عباس       
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
مدیر گروه بیوتکنولوژی
خلیفه - خسرو       
v.jafarian[at]znu.ac.ir
4251
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
عمارلو - علی        
4547
هیات علمی پژوهشی
بهاری - عباس        
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
هیات علمی پژوهشکده
ربی انگورانی - حسین        
Rabbihosein[at]znu.ac.ir
4248
کارشناس پژوهشکده
قصابی - سیده مهتاب       
4250
آزمایشگاه ژنومیکس
-        
4264
آزمایشگاه کشت بافت
-        
4249
آزمایشگاه اکولوژی
-        
4266
اتاق مدیران گروه
-        
4251
آبدارخانه پژوهشکده
زمانلو - بهروز       
4257
دانشکده مهندسی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283204    
   حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
مرادلو - امیرجواد       
ajmoradloo[at]znu.ac.ir
2413
مسئول دفتر ریاست
مهاجری - خدیجه       
2413
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2588
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
دفتر مشاوره
-        
4139
دفتر نظام مهندسی
صیدی - محمدرضا       
4132
دفتر فنی و حرفه ای
-        
2490
انتشارات
-        
2510
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
طاهرخانی - حسن       
2810
کارشناس پژوهش
شاکری - صفورا       
2768
واحد انفورماتیک
شکرائی - حمیده       
eng_admin[at]znu.ac.ir
2769
سایت های دانشکده
نجفی - الهام       
4349
كتابخانه
سلطانی - اعظم       
2573
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
یارقلی - مصطفی       
2384
کارشناس آموزش
اسکندری - فریدون       
2384
مسئول آموزش (برق-کامپیوتر)
فرخپور - نسرین       
2448
کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)
سیاری - زهرا       
2506
کارشناس آموزش (نقشه برداری-عمران)
آخوندی - جواد       
2505
کارشناس تحصیلات تکمیلی
واجک - خسرو       
2699
کارشناس آموزش
محمدی - سودابه       
4796
      گروههای آموزشی            
مدیر گروه برق
بیات - فرهاد       
4071
دفتر گروه برق
بیرامی - وجیهه       
2762
کارشناس مسئول گروه برق
لاله - فاطمه       
2609
مدیر گروه معماری
باقری - محمد       
4746
دفتر گروه معماری
رسولی - اعظم       
4755
کارشناس هنر و معماری
هاشمی - فریبا       
4760
مدیر گروه معدن
صمیمی نمین - فرهاد       
4022
دفتر گروه معدن
پورامیدی - ابوالفضل       
4339
مدیر گروه مهندسی شیمی
ملکی - مهدی       
4026
دفتر گروه مهندسی شیمی
اسکندری - فریدون       
2384
کارشناس گروه مهندسی شیمی
موسوی - رضا       
4360
مدیر گروه عمران
ارجمندی - سید اصغر       
4206
دفتر گروه عمران
نباتعلی پور - زهرا       
2611
مدیر گروه نقشه برداري
جوادنیا - اسلام       
2373
دفتر گروه نقشه برداري
- - -       
2373
مدیر گروه كامپيوتر
مقدادی - مجید       
2613
مدیر گروه مكانيك
تقیلو - محمد       
4150
دفتر گروه مكانيك
لطفی - اصغر       
4016
کارشناس گروه مکانیک
طاهریون - مهدی       
2212
مدیر گروه مواد
لاجوردی - سید احمد        
4353
دفتر گروه مواد
فضلی - رحمان       
4340
مدیر گروه هنر
خرازیان - نغمه       
naghme.kharazian[at]znu.ac.ir
4761
کارشناس هنر و معماری
هاشمی - فریبا        
4760
مدیر گروه صنایع
یوسفلی - امیر       
2682
کارشناس کارگاههای تخصصی هنر و معماری
هاشمی - فریبا        
4760
آزديجيتال - گروه برق
انصاری - سیامک       
2494
اتاق پروژه برق - گروه برق
بیات - روح اله       
2511
آز آنالوگ - گروه برق
حاجی میری - سعید       
2513
آز اندازه گيري - گروه برق
سلیمی - علی اکبر       
2764
آزمايشگاه مكانيك خاك - گروه عمران
رستمخانی - علیرضا       
4234
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی - گروه عمران
محمدی - حسین       
2498
آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیک
ذبیحیان - محمدحسن        
4498
کارگاه فتوگرامتری - گروه نقشه برداري
-- - --       
2224
كارگاه نقشه برداري - گروه نقشه برداري
شهبازی - جواد       
2501
سايت تخصصي - گروه كامپيوتر
محمدی - باب اله       
2489
کارگاه پروژه و نمونه سازی
بیات - ناصر       
4144
کارگاه آموزشی مکانیک
کریمی - محمدرضا       
4263
   امور اداری دانشکده            
مدیر امور اداری
محمدی - حسین       
2498
مسئول تداركات و امور عمومي
مرادی - ذکرعلی       
2487
آبدارخانه ساختمان اداری
-        
4072
آبدارخانه ساختمان برق
-        
4141
آبدارخانه ساختمان عمران
-        
2549
آبدارخانه ساختمان مکانیک
-        
2491
   حراست دانشکده            
کارشناس حراست
میرزایی - امیر        
2483
نگهباني ساختمان برق
-        
2320
نگهباني ساختمان عمران
-        
2484
دانشکده کشاورزی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283202    
   حوزه ریاست دانشکده            
مسئول دفتر ریاست
خدایی - جبار       
2348
ذيحسابي دانشكده
اشرفی - رقیه       
2227
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
یوسفی - علی رضا        
2804
کارشناس پژوهش
شکوری - فاطمه       
2553
واحد انفورماتیک
مرادی - محمود       
2481
كتابخانه
سعادتی - عادل       
2461
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
بادسار - محمد        
2818
مسئول آموزش (ترویج، گیاهپزشکی)
حق گویی - لعیا       
2398
کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )
قوامی - سید علی        
2268
کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)
باقری - لیلا       
2240
امور دفتری آموزش
آقایی - علی       
2278
      گروههای آموزشی            
مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
-        
4517
دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی
شفیعی - زهرا        
4554
مدیرگروه علوم دامی
-        
2241
دفتر گروه علوم دامی
-        
2204
مدیرگروه صنایع غذایی
-        
2432
دفترگروه صنایع غذایی
-        
2432
مدیرگروه علوم و مهندسی آب
-        
2388
کارشناس گروه مهندسی آب
انصاری - هادی       
4267
مدیرگروه گیاهپزشکی
-        
2433
دفترگروه گیاهپزشکی
-        
2433
مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
-        
4573
دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
فرخ نیا - معصومه       
4573
مدیرگروه علوم باغبانی
-        
4547
مدیرگروه خاکشناسی
-        
2338
آزمایشگاه هیدرولیک
انصاری - هادی       
2394
آزمایشگاه فیزیک خاک
حسینی - فرزانه       
2304
آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاک
حسینی - فرزانه       
2247
آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان دارویی
ندیرخانلو - لیلا       
4567
آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشت
خالقی - سعیده       
4533
آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی
صالحی - لیلا       
4023
آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2265
آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2209
آزمایشگاه قارچ شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
2209
آزمایشگاه نماتد شناسی
سرافراز نیکو - فاطمه       
0
آزمایشگاه حشره شناسی 1
کریمی - مصطفی        
2246
آزمایشگاه حشره شناسی2
کریمی - مصطفی        
2246
آزمایشگاه اصول تغذیه
سعیدمحمدی - حسین        
2345
آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام
سعیدمحمدی - حسین        
2345
آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامی
مسلمی - علیرضا       
2233
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک
سیامکی - کاملیا        
4232
آزمایشگاه میکروبیولوژی
سیامکی - کاملیا        
2387
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذر
زنگانی - اسماعیل       
4565
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافت
عظیم خانی - رقیه       
4566
آزمایشگاه نقشه برداری
انصاری - هادی       
2394
کارشناس روابط عمومي
اسلامی - علي       
2211
   امور اداری دانشکده            
مدیر امور اداری
کریمی - مصطفی       
2246
آبدارخانه ساختمان اداری
رضاخانی -        
2382
آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزی
حیدری -        
4544
کارپردازی
خدایی - بهمن       
2226
آبدارخانه
عیوضی - سعید       
2381
مسئول امور عمومي دانشکده جدید
مرادلو - جعفر       
4551
   ساختمان مزرعه            
مدیر مزرعه
امانلو -        
4387
دفتر مزرعه
-        
4388
کارشناس دام
-        
4386
گاوداری
-        
4393
مسئول زراعت مزرعه
-        
4392
مزرعه تحقیقاتی
-        
4049
کارشناس گوسفند داری
-        
4391
گوسفند داری
-        
4393
آبدارخانه مزرعه
-        
4390
دانشکده علوم         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283203    
   حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
سید دراجی - میر سعید       
2355
مسئول دفتر ریاست
محمدی - سمیرا       
2355
رصدخانه
حسنی - محمود       
4184
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2588
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
دفتر مشاوره
-        
4086
اتاق بسیج
-        
2486
انتشارات
-        
2216
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
زهدی - افشین        
4725
کارشناس پژوهش
پناهی - فاطمه        
2633
کارشناس انفورماتیک دانشکده
مظفری - آرش       
2541
کارشناس انفورماتیک دانشکده
اصانلو - سارا       
4011
مسئول كتابخانه
ذوالقدر - سعید       
2573
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
شاطریان - مریم       
4735
مسئول آموزش
بهراملوئیان - سعیده       
2536
کارشناس آموزش گروه شیمی
علم بیگی - شراره       
2477
کارشناس آموزش گروه ریاضی
غیور نمین - سارا       
2585
کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیست
مسکار - رقیه       
2517
کارشناس آموزش گروه فیزیک
موسوی - الهه        
2264
کارشناس آموزش گروه زیست شناسی
عباسی - مریم       
2543
کارشناس آموزش گروه آمار
کریمی - فاطمه       
2584
   گروههای آموزشی            
مدیر گروه فیزیک
بیات - علی       
2539
آموزش گروه فیزیک
موسوی - الهه        
2264
کارشناس مسئول گروه فیزیک
حمزه لو پاک - حسین       
4481
آزمایشگاه فیزیک 1
حسنی - محمود       
4184
آزمایشگاه فیزیک 2
-        
2535
آزمایشگاه فیزیک 3
حمزه لو پاک - حسین       
4481
مدیر گروه شیمی
شایانی جم - حسن       
4093
آموزش گروه شیمی
علم بیگی - شراره        
2477
کارشناس مسئول گروه شیمی
پری نژاد - معصومه        
2206
آزمایشگاه شیمی 1
صباحی - نگین       
2587
آزمایشگاه شیمی 2
پری نژاد - معصومه       
2206
آزمایشگاه شیمی 3
شه بخش - ناهید       
2215
آزمایشگاه شیمی 4
داورپناه - لیلا        
2343
آزمایشگاه شیمی 5
محمدی - سکینه       
2586
آزمایشگاه شیمی NMR
فرزانه بناب - حسین        
2578
مدیر گروه ریاضی
مرصعی - علی       
4074
آموزش گروه ریاضی
غیور نمین - سارا       
2585
مدیر گروه زمین شناسی
حاج ابوالفتح - علی       
4010
آموزش گروه زمین شناسی
مسکار - رقیه       
2517
آزمایشگاه زمین شناسی
رستمی - حسین        
4078
مدیر گروه زیست شناسی
محمدی کاشانی - قاسم       
2618
آموزش گروه زیست شناسی
عباسی - مریم        
2543
آزمایشگاه زیست شناسی 1
مغانلو - لیلا       
2616
آزمایشگاه زیست شناسی 2
آل یاسین - نفیسه        
2823
مدیر گروه آمار
محمدیان مصمم - علی       
4081
آموزش گروه آمار
کریمی - فاطمه        
2584
مدیر گروه علوم محیط زیست
اعظمی - جابر       
4486
آموزش گروه علوم محیط زیست
مسکار - رقیه       
2517
   امور اداری دانشکده            
مدیر اداری
رستمی - حسین       
2516
مسئول تداركات و امور عمومي
رستمی - حسین       
2516
   حراست دانشکده            
نگهباني ساختمان های دانشکده علوم
-        
2359
دانشکده علوم انسانی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283201    
   حوزه ریاست دانشکده            نمابر: 33052299    
ریاست دانشکده
مروتی - ذکراله       
2299
مدیر اداری و مالی
یارمحمدی - بهرام       
2239
مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده
نجاری - امیر       
2299
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
كارپردازي
صنعتی - عبدالرحمان        
2719
کارشناس تحصیلات تکمیلی
غفاری - زهرا        
4095
انتشارات
اول راهرو اصلی - انتشارات علوم انسانی       
4212
آبدارخانه
رحمتی - اصغر        
2830
امور عمومی علوم انسانی
عباسی - مجتبی       
2290
امور عمومی ساختمان علوم اجتماعی
سعادتی - مسعود        
4094
   معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
افراشته اتاق 4450 - مجید       
4240
کارشناس پژوهش
بیات - مهین       
4195
سایت کارشناسی
رضایی - یوسف       
4123
سایت کارشناسی ارشد
قزلباش - مهین        
4125
مسئول كتابخانه
خدایاری - رزاق       
4189
بخش امانت کتابخانه
رستمی - ابوالفتح       
4188
بخش مرجع و نشریات کتابخانه
خدایاری(مرجع) - رزاق       
4118
   معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
قره خانی - حسن       
2406
مسئول آموزش
صادقی - نعمت الله        
4191
کارشناس اقتصاد
قنبری - مجید       
4331
مدیر گروه مدیریت / حسابداری
جعفری - مصطفی       
4327
کارشناس گروه مدیریت / حسابداری
نظری - رویا       
4003
مدیر گروه حقوق
بیگدلی - سعید       
4292
مدیر گروه اقتصاد
مراد خانی - نرگس       
4302
مدیر گروه جغرافیا
جلالی - مسعود       
4201
کارشناس گروه جغرافیا
حسین زاده - اکبر        
4203
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
حسین زاده - اکبر        
4111
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
عباسی - قمر       
4295
مدیر گروه علوم ورزشی
نوروزی - حمید رضا       
4296
کارشناس گروه علوم ورزشی
جعفری - اکرم       
4105
مدیر گروه فلسفه
اترک - حسین       
4183
کارشناس گروه فلسفه
دوستی - زهرا       
4103
مدیر گروه زبان انگلیسی
جدیری - ایوب       
4236
کارشناس گروه زبان انگلیسی
حق گویی - سمیرا       
4104
مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامی
اشکواری - محمد جعفر       
4284
کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
قزلباش - حسین       
4099
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
وجدانی - فریده       
4126
کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی
محمدی - منصور       
4106
مدیر گروه معارف اسلامی
رسولی - محمود        
4202
کارشناس گروه معارف اسلامی
مهریاری - حسن       
4180
مدیر گروه روانشناسی
کاظمی - محمود       
4107
کارشناس گروه روانشناسی
باقری - رویا        
4181
کارشناس مدیریت / حسابداری
عزیزی - عبدالرضا       
4713
کارشناس حقوق / جغرافیا
قاسمی - رقیه       
4329
   حراست دانشکده            
پردیس سهروردی