خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مراکز تحقیقاتی و پژوهشی    
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته         
کارشناس
- -       
4219
آزمایشگاه تکنولوژی ساخت افزایشی         
ای‌میل: znuaml[at]gmail.com
آزمایشگاه مکاترونیک گروه مکانیک         
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگ         
آدرس پستی: زنجان، بلوار دانشگاه، کیلومتر 6 جاده تبریز دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر، آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگ