خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مرکز فناوری اطلاعات    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان - جنب کتابخانه مرکزی - مرکز فناوری اطلاعات - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283079    
مدیر انفورماتیک
حق زاد کلیدبری - سجاد       
s.haghzad[at]znu.ac.ir
2650
پشتیبانی ای میل
سیفائی - مریم       
mailadmin[at]znu.ac.ir
2685
پشتیبانی وب سایت
شکوری نیا - کبری       
master[at]znu.ac.ir
2392
پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنت
برجی - بهزاد       
netmaster[at]znu.ac.ir
2700
پشتیبانی آنتی ویروس و vpn
حاتمی - محمد       
admin[at]znu.ac.ir
2379
پشتیبانی شبکه
عبدالهی - میثم       
abdollahi[at]znu.ac.ir
4270