خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دفتر ریاست و روابط عمومي    
نمابر: 3071    
دفتر ریاست            
مدیر حوزه ریاست
حاجیلو - علیرضا       
2712
مسئول دفتر ریاست دانشگاه
اسلامی - حسن       
riasat[at]znu.ac.ir
2331
کارشناس دفتر ریاست
موسوی - سیده لیلا       
2318
آبدارخانه رياست
تاران - رحیم       
2696
روابط عمومی            
مدیر روابط عمومی
سپهری - علی        
sepehri.ali[at]znu.ac.ir
2440
کارشناس فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکار
صیدی - محمدرضا       
4220
کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانی
اشتری - الهه       
4223
کارشناس روابط عمومی
عباسی - محمد       
mohammad.abbasi[at]znu.ac.ir
4223
کارشناس روابط عمومی
سلامی - علی       
4221
مسئول سمعی، بصری و آمفی تئاتر
عباسی - قربان        
2238
متصدی آمفی تئاتر، خدمات، تبلیغات و تشریفات
اوجاقلو - سعید       
2238
مرکز ارتباطات مردمی
-        
2210
مرکز ارتباطات مردمی
-        
2442