خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت پژوهشی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283077    
معاون پژوهشی
رحمانی - امید       
2334
مسئول دفتر معاونت
قزلباش - اعظم       
2334
مدیریت امور پژوهشی            
مدیر امور پژوهشی
غضنفریان - جعفر       
2594
طرح های داخلی
سلطانی - فاطمه       
2615
انتشارات و رابط وب پژوهش
نصر - صونا       
2641
مجلات و همایش‌های علمی داخلی
اشرفی - صفیه       
2595
مجلات و همایش‌های علمی خارجی
اشتری - بهارک       
2363
پایان نامه ها وحق التحقیق دانشجویان
سلطانی - فاطمه       
2615
امور فناوری و ارتباط با جامعه             
مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه
میرزایی - حسن رضا       
2404
رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه
شهابی - ایمان       
2421
امور فناوری وارتباط با جامعه
پیرمحمدی - عباس       
2460
امور فناوری و ارتباط با جامعه
عزیزی - قمر       
2824
اداره تجهیزات آزمایشگاهی            
رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهی
رسولی فرد - محمدحسین       
2846
مرکز فناوری اطلاعات         
آدرس پستی: دانشگاه زنجان - جنب کتابخانه مرکزی - مرکز فناوری اطلاعات - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283079    
مدیر انفورماتیک
حق زاد کلیدبری - سجاد       
s.haghzad[at]znu.ac.ir
2650
پشتیبانی ای میل
سیفائی - مریم       
mailadmin[at]znu.ac.ir
2685
پشتیبانی وب سایت
شکوری نیا - کبری       
master[at]znu.ac.ir
2392
پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنت
برجی - بهزاد       
netmaster[at]znu.ac.ir
2700
پشتیبانی آنتی ویروس و vpn
حاتمی - محمد       
admin[at]znu.ac.ir
2379
پشتیبانی شبکه
عبدالهی - میثم       
abdollahi[at]znu.ac.ir
4270
کتابخانه مرکزی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - کتابخانه مرکزی کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283253    
مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
عظیمی - حسین       
h.azimi[at]znu.ac.ir
2323
معاون مدیر کتابخانه مرکزی
نبوی - سیدعلی النقی       
nabavi[at]znu.ac.ir
2630
تسویه حساب دانشجویان کارشناسی
باباخانی - غریبعلی        
2279
تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه
شعبانی - سهیلا       
2391
خدمات فنی
موسوی - سیده مهناز       
2361
اطلاع رسانی
نبوی - سید علی النقی       
2630
دبیرخانه و مرکز اسناد
نبوی - سید علی النقی        
2630
پایان نامه ها
محمداقدم - علی       
2272
مرجع و نشریات
محمد اقدم - علی        
2272
امانت
باباخانی - غریبعلی       
2279
امانت
سلیمی - مهدی        
2279
موزه تاریخ طبیعی         
کارشناس موزه
براتی - موسی       
4243
دبیرخانه موزه
براتی - موسی       
4245