خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن حوزه ریاست دانشگاه    
مدیر حوزه ریاست
حاجیلو - علیرضا       
2712
مسئول دفتر ریاست
اسلامی - حسن       
riasat[at]znu.ac.ir
2331
کارشناس دفتر ریاست
موسوی - سیده لیلا       
2318
روابط عمومي         
مدیر روابط عمومی
سپهری - علی        
sepehri.ali[at]znu.ac.ir
2440
واحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکار
صیدی - محمدرضا       
4220
کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانی
اشتری - الهه       
4223
دفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصری
عباسی - قربان        
2238
واحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفات
اسلامی - علی       
2238
فكس اداره روابط عمومی
-        
3071
کارشناس روابط عمومی
سلامی - علی       
4221
مرکز ارتباطات مردمی
-        
2210
مرکز ارتباطات مردمی
-        
2442
مرکز ارتباطات مردمی
-        
0
گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی         
ای‌میل: international[at]znu.ac.ir
مدیر همکاریهای علمی بین المللی
نصیری - مهدی       
mahdinasiri[at]znu.ac.ir
2593
کارشناس
مزین - سهیلا       
s.mozayan[at]znu.ac.ir
2546
کارشناس
قصابی - مهتاب       
pajuhaneh[at]znu.ac.ir
2790
کارشناس
مردانه - فرهاد       
mardaneh[at]znu.ac.ir
2561
مدیریت حراست دانشگاه زنجان         
رئیس اداره حراست
علوی - منصور       
2371
حفاظت پرسنلی حراست
رضایی - آقای       
2834
مسئول دفتر حراست
میرزایی - امیر       
2371
کارشناس واحد برادران
بیات - مجید       
2547
کارشناس واحد خواهران
شهامی - سارا       
2608
کارشناس صدور کارت
سلیمانی - محمد       
2620
مسئول دبیرخانه
رستملو - مرتضی       
2419
   انتظامات            
مسئول انتظامات
باقری - جعفر       
2231
مرکز پیام
-        
2271
مرکز پیام
-        
2666
انتظامات درب ورودی
-        
4425
انتظامات درب ورودي
-        
4426
انتظامات دانشکده مهندسی
-        
2320
انتظامات دانشکده علوم
-        
2359
انتظامات دانشکده علوم انسانی
-        
4324
انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی
-        
2221
انتظامات خوابگاه خواهران
-        
2860
انتظامات خوابگاه خواهران
-        
2716
انتظامات خوابگاه برادران
-        
2559
انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد
-        
2514
انتظامات کارگاه
-        
4446
گزینش کارکنان         
مدیر هسته گزینش
انصاری - سیامک       
2757
مسئول امور دفتری هسته گزینش
محمدی - حوریه       
2400
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر         
مدیر اداره شاهد و ایثارگر
حسنی - محبعلی       
2748
دفتر اداره
منتخبی - محمد       
2232
مرکز رشد واحدهای فناوری         
آدرس پستی: زنجان، دانشگاه زنجان، مرکز رشد و نوآوری
نمابر: 32283098    ای‌میل: zti[at]znu.ac.ir
مدیر مرکز رشد و نوآوری
صبا - جلال       
saba[at]znu.ac.ir
2676
کارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوری
نجفلو - اکرم       
akram_najaflu[at]znu.ac.ir
2750
کارشناس مرکز رشد و نوآوری
حیدری - فاطمه       
2676
متصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوری
حیدراوغلی - رویا       
2676
عامل مالی مرکز رشد و نوآوری
محمدی مغانی - لیلا       
2841
آبدارخانه رياست
-        
2696