خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن حوزه ریاست دانشگاه    
گزینش کارکنان         
مدیر هسته گزینش
محمود - خوئینی       
Email[at]znu.ac.ir
2757
مسئول امور دفتری هسته گزینش
محمدی - حوریه       
Email[at]znu.ac.ir
2400
دفتر ریاست و روابط عمومي         
نمابر: 3071    
   دفتر ریاست            
مدیر حوزه ریاست
حاجیلو - علیرضا       
2712
مسئول دفتر ریاست دانشگاه
اسلامی - حسن       
riasat[at]znu.ac.ir
2331
کارشناس دفتر ریاست
موسوی - سیده لیلا       
2318
آبدارخانه رياست
تاران - رحیم       
2696
   روابط عمومی            
مدیر روابط عمومی
سپهری - علی        
sepehri.ali[at]znu.ac.ir
2440
کارشناس فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکار
صیدی - محمدرضا       
4220
کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانی
اشتری - الهه       
4223
کارشناس روابط عمومی
عباسی - محمد       
mohammad.abbasi[at]znu.ac.ir
4223
کارشناس روابط عمومی
سلامی - علی       
4221
مسئول سمعی، بصری و آمفی تئاتر
عباسی - قربان        
2238
متصدی آمفی تئاتر، خدمات، تبلیغات و تشریفات
اوجاقلو - سعید       
2238
مرکز ارتباطات مردمی
-        
2210
مرکز ارتباطات مردمی
-        
2442
دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان         
نمابر: 32283162    ای‌میل: planning[at]znu.ac.ir
دبیرخانه
سلمانیان - نسرین       
planning[at]znu.ac.ir
2744
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی         
ای‌میل: jazb-znu[at]znu.ac.ir
رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی
پیرمحمدی - علی اکبر       
pirmohamadi[at]znu.ac.ir
2508
کارشناس
محمدی - اصغر       
jazb-znu[at]znu.ac.ir
4004
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر         
رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
کیومرثیان - جواد       
jk[at]znu.ac.ir
2232
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت         
مدیر نظارت و ارزیابی
واعظی - علیرضا       
2851
نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
صدرا - علی       
2319
کارشناس نظارت و ارزیابی
خدایی - مجید       
2850
کارشناس نظارت و ارزیابی
زمانی - حسن        
2829
مرکز رشد واحدهای فناوری         
آدرس پستی: زنجان، دانشگاه زنجان، مرکز رشد و نوآوری
نمابر: 32283098    ای‌میل: zti[at]znu.ac.ir
مدیر مرکز رشد و نوآوری
صبا - جلال       
saba[at]znu.ac.ir
2676
کارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوری
نجفلو - اکرم       
akram_najaflu[at]znu.ac.ir
2750
کارشناس مرکز رشد و نوآوری
حیدری - فاطمه       
2676
متصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوری
حیدراوغلی - رویا       
2676
عامل مالی مرکز رشد و نوآوری
محمدی مغانی - لیلا       
2841
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی         
سرپرست پژوهشکده
موحدی فاضل - مرتضی       
movahedi@[at]znu.ac.ir
4246
معاون پژوهشکده
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4247
ذیحسابی پژوهشکده
اشرفی - رقیه        
2227
مسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکس
بهاری - عباس       
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
مدیر گروه بیوتکنولوژی
خلیفه - خسرو       
v.jafarian[at]znu.ac.ir
4251
مدیر مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4547
هیات علمی پژوهشی
بهاری - عباس        
‫bahari[at]znu.ac.ir
4253
هیات علمی پژوهشکده
ربی انگورانی - حسین        
Rabbihosein[at]znu.ac.ir
4248
کارشناس پژوهشکده
قصابی - سیده مهتاب       
icr[at]znu.ac.ir
4250
آزمایشگاه ژنومیکس
بهاری - عباس       
‫bahari[at]znu.ac.ir
4264
آزمایشگاه کشت بافت
عمارلو - علی        
amarlou[at]znu.ac.ir
4249
آزمایشگاه اکولوژی
-        
4266
اتاق مدیران گروه
-        
4251
آبدارخانه پژوهشکده
نجفلو - میثم       
4257
مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283162    
مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
دین محمدی - مصطفی       
2853
کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روش ها (تشکیلات و بهبود روشها-هیئت امنا-آموزش ضمن خدمت)
سلمانیان - نسرین       
2744
کارشناس برنامه و بودجه
حیدری - سلمان       
2249
گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی         
ای‌میل: international[at]znu.ac.ir
مدیر همکاریهای علمی بین المللی
نصیری - مهدی       
mahdinasiri[at]znu.ac.ir
2593
کارشناس
مزین - سهیلا       
s.mozayan[at]znu.ac.ir
2546
کارشناس
مردانه - فرهاد       
mardaneh[at]znu.ac.ir
2561
مدیریت حراست دانشگاه زنجان         
رئیس اداره حراست
علوی - منصور       
2371
مسئول دفتر حراست
میرزایی - امیر       
2371
کارشناس واحد برادران
بیات - مجید       
2547
کارشناس واحد خواهران
شهامی - سارا       
2608
کارشناس صدور کارت
سلیمانی - محمد       
2620
دبیرخانه حراست
رسولی - صفورا       
2419
   انتظامات            
مسئول انتظامات
وفا - محمود       
2231
مرکز پیام
-        
2271
مرکز پیام
-        
2666
انتظامات درب ورودی
-        
4425
انتظامات درب ورودي
-        
4426
انتظامات دانشکده مهندسی
-        
2320
انتظامات دانشکده علوم
-        
2359
انتظامات دانشکده علوم انسانی
-        
4324
انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی
-        
2221
انتظامات خوابگاه خواهران
-        
2860
انتظامات خوابگاه خواهران
-        
2716
انتظامات خوابگاه برادران
-        
2559
انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد
-        
2514
انتظامات کارگاه
-        
4446