خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن سایر ادارات، مراکز    
اداره اموال         
ایستگاه هواشناسی         
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان         
آدرس پستی: زنجان، بلوار دانشگاه، کیلومتر 6 جاده تبریز دانشگاه زنجان، ساختمان اداری، اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی- دفتر آزمایشگاه مرکزی
نمابر: 32283077    ای‌میل: inst[at]znu.ac.ir
رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی
رسولی فرد - محمدحسین       
2846
کارشناس
علاءپور - سینا       
2207
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی         
رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگی
خدائی - علی اکبر       
4466
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
مهدوی - داود       
2754
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
نظری - زهرا       
2441
کارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمی
خدائی - رضا       
2314
مهمانسرای اشراق
آقای شهیدی - مهمانسرا       
2229
مهد کودک
کابلی - ندا       
2420
مدیریت تربیت بدنی         
مدیر تربیت بدنی
محمدی - مهران       
2778
کارشناس ورزشی
محمدی - ف       
sport[at]znu.ac.ir
2324
کارشناس ورزشی
سیلاطانی - شبنم       
2862
کارشناس ورزشی
زلفخانی - موسی       
2779
کارشناس ورزشی
لطفی - اصغر       
2779
سالن شماره 1
-        
2307
سالن شماره 2
-        
2861
رصدخانه         
دفتر رصدخانه
-        
4206
مسئول رصدخانه
صفری - حسین       
2264
کارشناس رصدخانه
حسنی - محمود       
4184
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری         
مسئول نهاد
قره داغی - علی       
nahadrahbari[at]znu.ac.ir
2455
مدیر اجرایی
بهنام - صمد       
samadbehnam14[at]znu.ac.ir
2344
مسئول واحد خواهران
خان محمدی - حبیبه       
2746
کارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانی
وفا - اعظم       
nahadrahbari[at]znu.ac.ir
2856
مسئول امور دفتری
محمدی - محمدحسین       
2455
دفتر مرکر نیکوکاری منا
تبریزی - سیمین       
2854
کتابخانه مرکزی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - کتابخانه مرکزی کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283253    
رئیس کتابخانه
احمدی - پرویز       
p.ahmadi[at]znu.ac.ir
2323
معاون کتابخانه
نبوی - سیدعلی النقی       
nabavi[at]znu.ac.ir
2630
تسویه حساب دانشجویان کارشناسی
باباخانی - غریبعلی        
2279
تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه
شعبانی - سهیلا       
2391
خدمات فنی
موسوی - سیده مهناز       
2361
اطلاع رسانی
نبوی - سید علی النقی       
2630
دبیرخانه و مرکز اسناد
سراجی وطن - منیر       
2272
پایان نامه ها
محمداقدم - علی       
2272
مرجع و نشریات
محمد اقدم - علی        
2272
امانت
باباخانی - غریبعلی       
2279
امانت
صحیحی - سعید       
2279
مدیریت طرحهای عمرانی         
نمابر: 2607    ای‌میل: omrani[at]znu.ac.ir
مدیر طرحهای عمرانی
مقیمی - مهدی       
m.moghimi[at]znu.ac.ir
2366
دبیرخانه طرحهای عمرانی
مهدیون - صادق       
omrani[at]znu.ac.ir
2607
رئیس اداره طرح های عمرانی
تاران - رضا       
2550
رئیس اداره تأسیسات و نگهداری
سیفی راد - داوود       
2752
مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکی
قدیمی - بهروز       
2321
مسئول نگهداری تأسیسات الکتریکی
بیات - علی اکبر       
2333
آرشیو
رحمانی - سعید       
s.rahmani66[at]znu.ac.ir
2751
مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه ها
مسعودی مقدم - غلامرضا       
2720
مرکز فناوری اطلاعات         
آدرس پستی: دانشگاه زنجان - جنب کتابخانه مرکزی - مرکز فناوری اطلاعات - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283079    
مدیر انفورماتیک
حق زاد کلیدبری - سجاد       
s.haghzad[at]znu.ac.ir
2650
پشتیبانی ای میل
سیفائی - مریم       
mailadmin[at]znu.ac.ir
2685
پشتیبانی وب سایت
شکوری نیا - کبری       
master[at]znu.ac.ir
2392
پشتیبانی اینترنت و آنتی ویروس
حاتمی - محمد       
admin[at]znu.ac.ir
2379
پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنت
برجی - بهزاد       
netmaster[at]znu.ac.ir
2700
موزه تاریخ طبیعی         
مدیریت موزه
قدیمی - یوسف       
4244
کارشناس موزه
سلطانی - فاطمه       
4243
دبیرخانه موزه
سلطانی - فاطمه       
4245