خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت طرحهای عمرانی    
نمابر: 2607    ای‌میل: omrani[at]znu.ac.ir
مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
علیمحمدی - علیرضا       
mohammadi.alireza[at]znu.ac.ir
2366
اداره نظارت بر طرحهای عمرانی            
رئیس اداره نظارت طرح های عمرانی
تاران - رضا       
taran.reza[at]znu.ac.ir
2550
مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر عمرانی
مهدیون - صادق       
omrani[at]znu.ac.ir
2607
کارشناس عمران
سیفی راد - داوود       
seyfirad.davood[at]znu.ac.ir
2752
کارشناس معماری
رحمانی - سعید       
s.rahmani66[at]znu.ac.ir
2751
کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانی
اذانی - بهنام       
behnam.azani[at]znu.ac.ir
2219
اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری            
مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکی
قدیمی - بهروز       
2321
مسئول برق و مخابرات
بیات - علی اکبر       
2333
مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه ها
مسعودی مقدم - غلامرضا       
2720
مسئول فضای سبز
زینل خانی - سیامک       
2731
خدمات فنی طرح های عمرانی
محمدی - علی       
2321