خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مدیریت طرحهای عمرانی    
نمابر: 2607    ای‌میل: omrani[at]znu.ac.ir
دبیرخانه طرحهای عمرانی
مهدیون - صادق       
omrani[at]znu.ac.ir
2607
رئیس اداره طرح های عمرانی
تاران - رضا       
2550
رئیس اداره تأسیسات و نگهداری
سیفی راد - داوود       
2752
مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکی
قدیمی - بهروز       
2321
مسئول نگهداری تأسیسات الکتریکی
بیات - علی اکبر       
2333
آرشیو
رحمانی - سعید       
s.rahmani66[at]znu.ac.ir
2751
مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه ها
مسعودی مقدم - غلامرضا       
2720