خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی    
ای‌میل: international[at]znu.ac.ir
مدیر همکاریهای علمی بین المللی
نصیری - مهدی       
mahdinasiri[at]znu.ac.ir
2593
کارشناس
مزین - سهیلا       
s.mozayan[at]znu.ac.ir
2546
کارشناس
مردانه - فرهاد       
mardaneh[at]znu.ac.ir
2561