خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
 واحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
 رئیس هیئت مدیرهعبدالرسول بابایی2439
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علومسولمازبابازاده2775
 تسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
 امانتغریبعلیباباخانی2279
 روابط عمومی / متصدی آمفی تئاتر، خدمات، تبلیغات و تشریفاتسعیداوجاقلو2238
 کارشناس گروه مهندسی آبهادیانصاری4267
 آزمایشگاه هیدرولیکهادیانصاری2394
 آزمایشگاه نقشه برداریهادیانصاری2394
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / انتشاراتانتشارات /همکفانتشارات / همکف4212
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / انتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
 معاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی / مدیر فرهنگیربابافشاری2781
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو2541
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو4011
 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
 مدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
 مدیریت امور دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
 ذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
 سامانه های معاونت پژوهشی / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)صفیهاشرفی2595
 مدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
 روابط عمومی / کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش(معدن-شیمی-متالورژی)فریدوناسکندری2384
 اداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
 دفتر گروهفریدوناسکندری2384
 رئیس اداره امور قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
 امور اداری دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
 معاون فرهنگی و اجتماعیداوداسلامی2412
 دفتر ریاست / مسئول دفتر ریاست دانشگاهحسناسلامی2331
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانیبهناماذانی2219
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریاصغراحمدی2278
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / آبدارخانه ساختمان علوم اجتماعیشهنازاحمدی4323
 دبیرخانه / کارشناس دبیرخانهنسرین احمدی2736
 بایگانی / بایگانی آموزشجمالاحمدی2312
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)مهندسیآموزش دانشکده2448
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)کشاورزیآموزش دانشکده2398
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)علومآموزش دانشکده2536
 آزمایشگاه جانورشناسینفیسه آل یاسین2823
 مهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
 مدیر آموزشعلیآقامحمدی2335
 سرپرست اداره اموال و انبار جوادآدینه4429
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی-نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی2505
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
 سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران (شهید فرجامی-علیخانی-ناصربخت-عسگری نژاد-بابازاده-نوری-روغنی-ورقایی-رنج بر)--2245
 آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکعلی مولایی2247
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
 حوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
 ساختمان مزرعه / گاوداری4393
 ساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
 ساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
 ساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
 ساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
 حوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
 حراست دانشکده / نگهبانی ساختمان علوم اجتماعی4324
 سالن رعد2307
 سالن آفتاب2861
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2210
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2442
 استخر موج پلاس2694