خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
 مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیک ساختمان 2مریمصمدی4574
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه زیست شناسیمریمعباسی2543
 معاونت دانشجویی / کمیسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختمریمنورسینا2306
 پشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های مهندسی و علوم (https://edu.znu.ac.ir)مریمبازرگان2695
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
 سامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
 آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
 مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
 اداره حین تحصیل / مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوم(مقطع کارشناسی )مریمبازرگان2695
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / سرپرست اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلیمریممرسلی2507
 بسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
 سرپرست پژوهشکدهمرتضیموحدی فاضل4246
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
 حوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
 اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏محمودجعفری2718
 شورای کارکنان / رئیس شورامحمودخدیو2225
 رصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
 کارشناس امور حقوقی و قراردادهامحمودخدیو2225
 بازرس صندوقمحمودخدیو2225
 انتظامات / مسئول انتظاماتمحمودوفا2231
 سامانه های معاونت اداری مالی / اتوماسیون اداری (https://erp.znu.ac.ir/Hermes.html)محمودجعفری2718
 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولیمحمود طاهرباطنی 4592
 آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
 مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشیمحمودنوری2293
 اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2827
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / کارشناس گروه استعدادهای درخشانمحمدعلیمحمدی2533
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
 روابط عمومی / کارشناس فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
 سامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
 کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمحمدرضاشامی2743
 اداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
 مسئول امور دفتریمحمدحسینمحمدی2455
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
  آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
 معاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
 مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
 شورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
 معاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
 مدیریت امور دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیمحمدعباسی4223
 پشتیبانی آنتی ویروس و vpnمحمدحاتمی2379
 کارشناس اموال و انبارمحمدندرخانی4461
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
 مدیر گروهمحمدتقیلو4150
 علوم باغبانی / مدیرگروه علوم باغبانیمحسن ثانی خانی4558
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان های دانشکده علوممجید بیات 2359
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمجید یوسفی افراشته 4240
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمجیدبیات2547
 مدیر گروهمجیدمقدادی2613
 مدیر گروهمجیدحیدری4394
 کارشناس گروه زبان انگلیسیمجیدقنبری4104
 کارشناس نظارت و ارزیابیمجیدخدایی2850
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم انسانیمجتبیعباسی2290
 مدیر گروه فیزیکمجتبینصیری2638
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروههای خاکشناسی و گیاهپزشکیلیلاباقری2240
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميلیلاداورپناه2343
 معاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
 عامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
 عامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
 آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023