خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  آزمایشگاه جوجه کشیعلیرضامسلمی2233
 مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2851
 سامانه های معاونت دانشجویی / پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://refah.swf.ir)عمرانسیفی فلاح2283
 اداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجویی و کارشناس دانشکده علوم انسانیعمرانسیفی فلاح2283
 تسویه حساب دانشجویان کارشناسیغریبعلی باباخانی2279
 امانتغریبعلیباباخانی2279
 امور اداری دانشکده / مسئول امور عمومي دانشکده جدیدغلامرضاقزلباش4551
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه هاغلامرضامسعودی مقدم2720
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه آمارفاطمهکریمی2584
 مدیریت امور پژوهشی / طرح های داخلیفاطمهسلطانی2462
 مدیریت امور پژوهشی / پایان نامه ها وحق التحقیق دانشجویانفاطمهسلطانی2462
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس نشریات دانشجوییفاطمهعبدی2471
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی غیر هیات علمیفاطمهحاتمی2725
 کارشناس مرکز رشد و نوآوریفاطمهحیدری2676
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
 مدیر گروهفاطمهعسجدی4363
 آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیفاطمهسرافراز نیکو2265
 آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
 آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
 آزمایشگاه نماتد شناسیفاطمهسرافراز نیکو0
 آموزش گروه آمارفاطمه کریمی2584
 مدیر گروه علوم محیط زیستفاطمه رجایی 4742
 اداره خدمات آموزشی / سرپرست ادارهفاطمهبهرامی2605
 اداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانی (مقطع کارشناسی )فاطمهمسعودی2596
 اداره خدمات آموزشی / کارشناسفرحنازتنها2728
 مدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
 آزمایشگاه فیزیک خاکفرزانهحسینی2304
 مدیر گروه فلسفهفرزانهذوالحسنی4448
 کارشناس ورزشیفرشادقربانلو2779
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
 مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی عمران، مکانیک، معدن و کامپیوترفریباعبدی2597
 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش(معدن-شیمی-متالورژی)فریدوناسکندری2384
 دفتر گروهفریدوناسکندری2384
 اداره خدمات آموزشی / کارشناسفضل الهقاسمی2376
 مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
 روابط عمومی / مسئول سمعی، بصری و آمفی تئاترقربان عباسی2238
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / امور فناوری و ارتباط با جامعهقمرعزیزی2824
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروههای خاکشناسی و گیاهپزشکیلیلاباقری2240
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميلیلاداورپناه2343
 معاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
 عامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
 عامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
 آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
 علوم باغبانی / آزمایشگاه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشتلیلاندیرخانلو4567
 آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
 آزمایشگاه گیاه شناسی لیلامغانلو2616
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم انسانیمجتبیعباسی2290
 مدیر گروه فیزیکمجتبینصیری2638
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان های دانشکده علوممجید بیات 2359
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمجید یوسفی افراشته 4240
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمجیدبیات2547
 مدیر گروهمجیدمقدادی2613
 مدیر گروهمجیدحیدری4394
 کارشناس گروه زبان انگلیسیمجیدقنبری4104
 کارشناس نظارت و ارزیابیمجیدخدایی2850
 علوم باغبانی / مدیرگروه علوم باغبانیمحسن ثانی خانی4558
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
 معاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
 مدیریت امور دانشجویی / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
 روابط عمومی / کارشناس روابط عمومیمحمدعباسی4223
 پشتیبانی آنتی ویروس و vpnمحمدحاتمی2379
 کارشناس اموال و انبارمحمدندرخانی4461
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
 مدیر گروهمحمدتقیلو4150