خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-536 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)مهنازخدایی2793
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)مهندسیآموزش دانشکده2448
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکده علوم انسانیمهین قزلباش4125
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
 دبیرخانه موزهموسیبراتی4245
 حوزه ریاست دانشکده / انتشاراتمیثم صفیلو2216
 پشتیبانی شبکهمیثمعبدالهی4270
 آبدارخانه پژوهشکدهمیثمنجفلو4257
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهمیر سعیدسید دراجی2355
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)میناحیدری2308
 واحد امور هیأت علمی / کارشناس هیأت ممیزه نازیلاقزلباش2598
 آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
 مهد کودکنداکابلی2420
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق)نسرینفرخپور2448
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیستنسرینمسکار2517
 مدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
 کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روش ها (تشکیلات و بهبود روشها-هیئت امنا-آموزش ضمن خدمت)نسرینسلمانیان2744
 سامانه های مدیریت برنامه بودجه / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
 دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهنسرینسلمانیان2744
 آموزش گروه زمین شناسینسرین مسکار2517
 آموزش گروه علوم محیط زیستنسرین مسکار2517
 دبیرخانه / کارشناس دبیرخانهنسرین احمدی2736
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
 مدیر گروهنغمهخرازیان4761
 آزمایشگاه جانورشناسینفیسه آل یاسین2823
 آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
 کارشناس گروه مهندسی آبهادیانصاری4267
 آزمایشگاه هیدرولیکهادیانصاری2394
 آزمایشگاه نقشه برداریهادیانصاری2394
 دفتر گروهوجیههبیرامی2762
 دفتر گروهوجیههبیرامی2762
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیپرویزنظری2352
 سامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی2311
 رئیس اداره امور قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
 آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
 پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)کبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2392
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)کشاورزیآموزش دانشکده2398
 مدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجویییحییمصطفوی2709
 اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
 معاونت دانشجویی / آبدارخانهیدالهمهدیخانی2569
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک علوم انسانییوسفرضایی4123