بروزرسانی: 4-4-1402
مجلات علمی داخلی

یکی از مهم ترین فعالیت‌های این واحد فراهم آوردن زمینه و بستر مساعد تحقیق و پژوهش است. در راستای این سیاست و همگام با اهداف کلی دانشگاه و مطابق با آیین نامه‌های مصوب و تشویق و ترعیب هر چه بیشتر پژوهشگران  فعالیت‌های زیر در این واحد انجام می‌پذیرد.

امور مربوط به اين بخش به شرح ذيل مي‌باشد:

  -- انجام امور مربوط به تایید اطلاعات ثبت شده در  نرم افزار پژوهش و امتیاز ات متفرقه بر اساس مصوبات شورای پژوهشی و آیین نامه پژوهانه.

-- انجام امور مربوط به درخواست‌های شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌های داخل کشور

-- انجام امور مربوط به حق‌التشویق مقالات ثبت شده در سامانه سمپ

-- انجام امور مربوط به چاپ مقالات در مجلات داخل کشور

--انجام برخی از امور مربوطه به همایش‌های برگزار شده در دانشگاه

 

خانم صفيه اشرفي

پست الکترونیک:  ciu@znu.ac.ir

تلفن:  33052595-024

فکس:  2283077-024

 

بازدید امروز: 2