بروزرسانی: 22-2-1403
تفاهم‌نامه‌ها

جهت تسهیل و تعمیق ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، سیاستگذاری و هدایت فعالیتهای دانشگاه و صنعت در رفع نیازهای واقعی جامعه، استفاده از ظرفیتهای علمی و آزمایشگاهی متقابل، ایجاد بستر همکاری به منظور رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری با شرکتها و سازمانها می نماید.

فرم ها

فرم خام تفاهم نامه با دستگاهها

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه همکاری مجتمع فولاد البرز ناب آرش و دانشگاه زنجان 1403/02/10
تفاهم نامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک و دانشگاه زنجان 1402/08/26
تفاهم نامه داوری پارک علم و فناوری استان زنجان و دانشگاه زنجان 1402/04/26
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و دفتر تحقیقاتی فرماندهی انتظامی استان زنجان 1402/03/24
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و مهندسین مشاور آرکایول زنگان 1402/02/10
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و خانه معدن استان زنجان 1402/02/05
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سینا) 1402/02/04
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات 1401/11/02
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت سیمان زنجان 1401/09/20
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و اداره کل نوسازی توسعه و  تجهیز استان زنجان 1401/09/15
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و اداره کل هواشناسی زنجان 1401/09/07
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت مجتمع کشت تهیه و تولید مواد معدنی 1401/08/02
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت مجتمع کشت و صنعت دامپروری و مرغدای دشت خرمدره 1401/08/09
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و اداره کل استاندارد استان زنجان 1401/07/18
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و آب منطقه ای 1401/06/23
تفاهم نامه همکاری تخصیص و اعطای وجوه حمایتی بابت انجام طرحهای فناورانه... 1401/06/13
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 1401/05/31
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت مهستان فرآور اروند 1401/05/01
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و پارک علم و فناوری استان 1401/04/25
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و برق منطقه ای زنجان 1401/04/13
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت آب و فاضلاب استان زنجان 1401/04/08
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و پارک علم و فناوری استان زنجان 1401/03/08
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان زنجان 1400/03/08
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان 1401/02/19
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن 1400/12/15
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و فرماندهی کل قوا ستاد کل نیروهای مسلح مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه 1400/02/13
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت پارس سویچ 1400/01/14
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور 1399/08/26
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/08/10
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت گاز استان زنجان 1398/10/30
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1398/03/13
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1397/12/22
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و انجمن ایرانی تاریخ 1397/12/21
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران 1397/05/09
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و خانه معدن استان زنجان
1397/05/02
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و سازمان اوقاف و امور خیریه 1397/06/27
تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سامزان فنی و حرفه ای کشور و وزارت علوم
1397/03/28
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و آب منطقه ای 1397/03/08
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و شرکت آرین دلتا ژن
1397/02/11
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1) 1396/06/28
تفاهم نامه همکاری دانشگاه زنجان و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(2)
1396/06/28
تفاهم نامه همکاری سیمان خمسه با دانشگاه زنجان 1396/06/28
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 


 

 

 

 

بازدید امروز: 2