قوانین، آئین نامه ها و فرم ها - معاونت پژوهشی

آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها
جهت دریافت مجموعه کامل آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های معاونت پژوهشی دانشگاه، بر روی لینک ذیل کلیلک نمایید:
 
نشریات علمی کشور
 
انتشارات
 
طرح‌های پژوهشی
 
پژوهانه و خرید کالا و پرداخت اجرت خدمات از محل اعتبار پژوهانه
 
مقالات
 
سخنرانی ها
 
همایش‌ها
 
عضویت
 
فرصت مطالعاتی پژوهشی
 
درخواست انجام مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور
 
کارگاه‌های آموزشي
 
تحصیلات تکمیلی
 
هیئت ممیزه
 
اخلاق پژوهشی
 
فعالیت های دانش بنیان
با هدف تسهیل تاسیس و توسعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی، به کارگیری توانمندیهای اعضای هیئت علمی و کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی در جهت رفع نیازهای جامعه، طبق آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود، اعضای هیئت علمی میتوانند با کسب مجوز از دانشگاه اقدام به تاسیس شرکت دانش بنیان نمایند.
 
مرکز فناوری اطلاعات
 
کتابخانه مرکزی
دستورالعمل‌ها
 • دستورالعمل تدوین پایان نامه های دانشگاه با ورد
 • دستورالعمل تدوین پایان نامه های دانشگاه با لیتک(زی پرشین)
 •  
  موزه تاریخ طبیعی
   
  امور فناوری و ارتباط با جامعه
  فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیئت علمی
  با توجه به سیاستهای وزارت علوم تحقیقات و فناوری (عتف) در جهت برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه با بخشهای مختلف جامعه و صنعت، عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی جامعه و صنعت، شیوه نامه اجرایی دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت توسط این وزارت تدوین و ابلاع شده است.
  دستورالعمل ها و آئین نامه ها (فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت)
 • شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
 • پیوست اجرایی شیوه نامه فرصت مطالعاتی در جامعه وصنعت دانشگاه زنجان
 • فرم ها (فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت)
 • قرارداد فرصت مطالعاتی در جامعه وصنعت اعضای هیات علمی
 • حمایت دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادها از پایان نامه های دانشگاهی
  برخی از نهادها، سازمانها و شرکتها از انجام پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دارای موضوعی مرتبط با زمینه کاری و وظیفه سازمانی آنها باشد، با اعطای حمایتهای مالی و یا ارائه خدمات آزمایشگاهی حمایت می نمایند.
  دستورالعمل ها و آئین نامه ها (حمایت از پایان نامه های دانشجویی)
 • شیوه نامه کمک هزینه پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای دانشگاه زنجان
 • مصوبات هیأت محترم رئیسه دانشگاه در ارتباط با شیوه‌نامه کمک‌هزینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
 • ضمائم و فرم‌های مربوط به شیوه‌نامه کمک‌هزینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
 • فرم ها (حمایت از پایان نامه های دانشجویی)
 • فرم پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکترا از طرف وزارت علوم
 • کاربرگ درخواست حمایت از پايان‌نامه
 • لینکها و فایلهای مرتبط (حمایت از پایان نامه های دانشجویی)
 • برنامه ها و تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان
 • برنامه ها و تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان
 • برنامه‌ي مشترک دکتراي وزارت نيرو و دانشگاه‌ها
 • برنامه‌ي مشترک دکتراي وزارت نيرو و دانشگاه‌ها
 • صدور مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان
  با هدف تسهیل تاسیس و توسعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی، به کارگیری توانمندیهای اعضای هیئت علمی و کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی در جهت رفع نیازهای جامعه، طبق آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود، اعضای هیئت علمی میتوانند با کسب مجوز از دانشگاه اقدام به تاسیس شرکت دانش بنیان نمایند.
  دستورالعمل ها و آئین نامه ها (تاسیس شرکت دانش بنیان)
 • دستورالعمل تاسیس شرکتهای دانش بنیان اعضای هیات علمی
 • قانون الحاق 2
 • آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ايران - مرکز تعاملات بین اللمل
 • فرم ها (تاسیس شرکت دانش بنیان)
 • فرم درخواست صدور مجوز فعالیت دانش‌بنیان در شرکت اعضای هیأت علمی
 • مجوز تأسیس مدیر عاملی شرکت اعضای هیأت علمی
 • فرم درخواست صدور مجوز تأسیس مدیر عاملی شرکت اعضای هیأت علمی
 • فرم درخواست تمدید مجوز فعالیت دانش‌بنیان در شرکت اعضای هیأت علمی
 • قطب علمی
  دستورالعمل ها و آئین نامه ها (قطب علمی)
 • آیین نامه تشکیل قطب علمی
 •