راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت پژوهشی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283077    
معاون پژوهشی

رحمانی - امید
2334
مسئول دفتر معاونت

قزلباش - اعظم
2334
مدیریت امور پژوهشی            
مدیر امور پژوهشی

غضنفریان - جعفر
2594
طرح های داخلی

سلطانی - فاطمه
2462
انتشارات و رابط وب پژوهش

نصر - صونا
2641
مجلات و همایش‌های علمی داخلی

اشرفی - صفیه
2595
مجلات و همایش‌های علمی خارجی

اشتری - بهارک
2363
پایان نامه ها وحق التحقیق دانشجویان

سلطانی - فاطمه
2462
مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه

میرزایی - حسن رضا
2404
رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه

شهابی - ایمان
2421
امور فناوری و ارتباط با جامعه

عزیزی - قمر
2824
امور فناوری وارتباط با جامعه

پیرمحمدی - عباس
2615
امور فناوری و ارتباط با جامعه

بهروزی - امیررضا
2404
رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهی

رسولی فرد - محمدحسین
2846
مرکز فناوری اطلاعات         
آدرس پستی: دانشگاه زنجان - جنب کتابخانه مرکزی - مرکز فناوری اطلاعات - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283079    
مدیر انفورماتیک

حق زاد کلیدبری - سجاد
s.haghzad[at]znu.ac.ir
2650
پشتیبانی ای میل

سیفائی - مریم
mailadmin[at]znu.ac.ir
2685
پشتیبانی وب سایت

شکوری نیا - کبری
master[at]znu.ac.ir
2392
پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنت

برجی - بهزاد
netmaster[at]znu.ac.ir
2700
پشتیبانی آنتی ویروس و vpn

حاتمی - محمد
admin[at]znu.ac.ir
2379
پشتیبانی شبکه

عبدالهی - میثم
abdollahi[at]znu.ac.ir
4270
کتابخانه مرکزی         
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - کتابخانه مرکزی کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283253    
مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

عظیمی - حسین
h.azimi[at]znu.ac.ir
2323
معاون مدیر کتابخانه مرکزی

نبوی - سیدعلی النقی
nabavi[at]znu.ac.ir
2630
تسویه حساب دانشجویان کارشناسی

باباخانی - غریبعلی
2279
تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه

شعبانی - سهیلا
2391
خدمات فنی

موسوی - سیده مهناز
2361
اطلاع رسانی

نبوی - سید علی النقی
2630
دبیرخانه و مرکز اسناد

نبوی - سید علی النقی
2630
پایان نامه ها

محمداقدم - علی
2272
مرجع و نشریات

محمد اقدم - علی
2272
امانت

باباخانی - غریبعلی
2279
امانت

سلیمی - مهدی
2279
کارشناس موزه

براتی - موسی
4243
دبیرخانه موزه

براتی - موسی
4245