خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 48
بازديد ديروز: 63
بازديد کل: 247570

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت پژوهشی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283077    
معاون پژوهشی

رحمانی - امید
2334
مسئول دفتر معاونت

نظری - پرویز
2334
مدیریت امور پژوهشی            
مدیر امور پژوهشی

غضنفریان - جعفر
2594
مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلی

موسی زاده بهروز - بتول
2462
مسئول انتشارات و رابط وب پژوهش

نصر - صونا
2641
مجلات و همایش‌های علمی داخلی

اشرفی - صفیه
2595
مجلات و همایش‌های علمی خارجی

اشتری - بهارک
2363
پایان نامه ها و حق التحقیق دانشجویان

سلطانی - فاطمه
2615
امور فناوری و ارتباط با جامعه             
مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه

میرزایی - حسن رضا
2404
رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه

شهابی - ایمان
2421
امور فناوری وارتباط با جامعه

محمودی - محمود
2460
امور فناوری و ارتباط با جامعه

عزیزی - قمر
2824
مرکز انفورماتیک دانشگاه            
مدیر انفورماتیک

حق زاد کلیدبری - سجاد
s.haghzad[at]znu.ac.ir
2650
پشتیبانی ای میل

سیفایی - مریم
2685
پشتیبانی وب سایت

شکوری نیا - کبری
2392
پشتیبانی شبکه

حاتمی - محمد
2379
پشتیبانی شبکه

برجی - بهزاد
2700
کتابخانه مرکزی            
رئیس کتابخانه

احمدی - پرویز
2323
معاون کتابخانه

نبوی - سیدعلی النقی
2630
اطلاع رسانی

نبوی - سید علی النقی
2630
خدمات فنی

موسوی - سیده مهناز
2361
امانت

باباخانی - غریبعلی
2279
امانت

صحیحی - سعید
2279
تسویه حساب پایان نامه

شعبانی - سهیلا
2391
پایان نامه ها

محمداقدم - علی
2272
اداره تجهیزات آزمایشگاهی            
رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهی

رسولی فرد - محمدحسین
2846
موزه تاریخ طبیعی            
دبیرخانه موزه

براتی - موسی
4245
کارشناس موزه

براتی - موسی
4244