بروزرسانی: 9-9-1402
آیین نامه ها و فرم ها

نشریات علمی کشور

آیین نامه نشریات علمی کشور (تعیین اعتبار)

آيين نامه تعيين هزينه پردازش مقاله در نشریات علمی

شيوه نامه ارزيابي و رتبه بندي نشريات علمي98/10/08

شیوه نامه مجلات علمی دانشگاه زنجان

فرم درخواست پرداخت حق ­الزحمه مدیر مسئول، سردبیر و مدیر اجرایی نشریه ­های علمی دانشگاه

انتشارات

آيين نامه انتشارات دانشگاه زنجان

فرم درخواست استعلام از مرکز نشر(برای کتب ترجمه)

فرم درخواست ترجمه و تالیف کتاب

فلوچارت استعلام

فلوچارت ترجمه کتاب

فلوچارت تالیف کتاب

طرح‌های پژوهشی

آيين‌نامه طرح‌هاي پژوهشي داخل دانشگاه98/07/28

فلوچارت طرح های داخلی

فرم درخواست بررسی گزارش پیشرفت مرحله ای/نهایی طرح پژوهشی داخلی

فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی داخلی

فرمت گزارش نهايي طرح پژوهشي داخلي

پژوهانه و خرید کالا و پرداخت اجرت خدمات از محل اعتبار پژوهانه

آيين نامه پژوهانه 1400

فرم درخواست پرداخت حق التحقیق دانشجویان دانشگاه زنجان

فلوچارت حق التحقیق

شیوه نامه خرید کالا و پرداخت اجرت خدمات از محل اعتبار پژوهانه

ضمائم و فرم‌های مربوط به شیوه‌نامه خرید کالا و پرداخت اجرت خدمات از محل اعتبار پژوهانه(98/01/19)

درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

فرم خریدهای خارجی

مصوبات هیأت محترم رئیسه دانشگاه در ارتباط با شیوه‌نامه خرید کالا و پرداخت اجرت خدمات از محل اعتبار پژوهانه

فرم عتف گرنت (درخواست خرید)

آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم

 

مقالات

آيين نامه حق التشويق چاپ مقالات در نشريات

فرم درخواست پرداخت هزینه‌های چاپ مقاله در مجلات ISI , ISC از محل پژوهانه (Grant)

فرم درخواست پرداخت هزینه‌های ویرایش مقاله جهت ارسال به مجلات ISI از محل پژوهانه (Grant)

فلوچارت ثبت مقاله داخلی

فلوچارت ثبت مقاله خارجی

فلوچارت هزینه چاپ مقاله

فلوچارت ویرایش مقالات

سخنرانی

آيين نامه سخنرانی‌های علمي داخل دانشگاه

فرم سخنرانی‌های علمي داخل دانشگاه

فلوچارت سخنرانی

همایش‌ها
آيين نامه شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور

فرم شركت در همایش‌های علمي بين المللي خارج از كشور

فرم تعهد شرکت در همایش های خارج از کشور

فلوچارت همایش های خارجی

آيين نامه شركت در همایش‌های علمی داخل كشور

فرم شركت در همایش‌های داخل كشور

فلوچارت شرکت در همایش داخل

آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی

بخشنامه مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه در خصوص برگزاری همایش های بین المللی

راهنماي ارسال مدارك و اطلاعات موردنياز براي ثبت همايش در سامانهISC  

نمودار ثبت همایش ها 98/01/27

فرایند نحوه برگزاری همایش های دانشگاه

دستورالعمل حمایت مرکز اطلاع رسانی از همایش ها

آيين نامه برگزاری همايش‌هاي علمي داخل کشور(وزارت علوم97/10/24)

عضویت

آيين نامه عضويت در مجامع علمي

فرم عضويت در مجامع علمي

فلوچارت عضویت داخلی

فلوچارت عضویت خارجی

فرصت مطالعاتی پژوهشی

آيين نامه فرصت مطالعاتي

شیوه نامه فرصت مطالعاتی

فرم و شیوه نامه تهیه گزارش نهایی فرصت مطالعاتي

فلوچارت فرصت مطالعاتی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه زنجان

گردش کار درخواست و بررسی فرصت مطالعاتی

گردش کار ارائه گزارشات سه ماهه فرصت مطالعاتی

گردش کار ارائه گزارش نهایی فرصت مطالعاتی

پرسش‌نامه فرصت مطالعاتي

درخواست انجام مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور

دستورالعمل انجام مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور

فرم درخواست انجام مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور اعضای هیأت علمی

فرم اطلاعات مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور اعضای هیأت علمی

فرم ارائه گزارش مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور اعضای هیأت علمی

فلوچارت ماموریت تابستانه

کارگاه‌های آموزشي

آیين نامه شركت در كارگاه‌های آموزشي داخل كشور

فرم شركت در کارگاه‌های آموزشي داخل كشور

فلوچارت کارگاه های داخلی

آیين نامه شرکت در کارگاه‌های آموزشي تخصصي و مدارس تحقيقاتي و نمایشگاه‌های خارج از کشور

فرم شرکت در کارگاه‌های آموزشي تخصصي و مدارس تحقيقاتي و نمايشگاه‌های خارج از کشور

فلوچارت کارگاه خارجی

تحصیلات تکمیلی

شیوه‌نامه کمک‌هزینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

ضمائم و فرم‌های مربوط به شیوه‌نامه کمک‌هزینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

مصوبات هیأت محترم رئیسه دانشگاه در ارتباط با شیوه‌نامه کمک‌هزینه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

فرم پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکترا از طرف وزارت علوم

حمایت از رساله دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران  کشور

آیین نامه حمایت از پایان نامه های دکتری زیست فناوری

آیین‌نامه تأسیس و نگهداری هسته‌‌های دانشجویی پژوهش محور

فراخوان حمایت از پایان نامه هاي تحصیلی مقطع دکتري

کاربرگ درخواست حمایت از پايان‌نامه

هیئت ممیزه

آئین نامه ارتقاء

شیوه نامه ارتقاء

دستورالعمل پایه تشویقی جدید

اخلاق پژوهشی

نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی98/10/08

قوانین و فرم های دانش بنیان

فرم درخواست صدور مجوز فعالیت دانش‌بنیان در شرکت اعضای هیأت علمی

مجوز تأسیس/ مدیر عاملی شرکت اعضای هیأت علمی

فرم درخواست صدور مجوز تأسیس/ مدیر عاملی شرکت اعضای هیأت علمی

فرم درخواست تمدید مجوز فعالیت دانش‌بنیان در شرکت اعضای هیأت علمی

دستورالعمل تاسیس شرکتهای دانش بنیان اعضای هیات علمی

قانون الحاق 2

سایر

آیین نامه دستیار پژوهشی دانشگاه زنجان

فرم تقاضا و مشخصات دستیار پژوهشی

آیین نامه دستیار پژوهشی وزارت علوم

آیین نامه تشکیل قطب علمی

فلوچارت ثبت پایان نامه ها

شيوه نامة داخلي تعيين منتخبين مراسم بزرگداشت پژوهش و فناوري

آیین نامه ها و دستورالعملهای فناوری و ارتباط با جامعه

طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

پسادکتری، دستیار پژوهشی و دستیار فناوری

طرح جایگزین خدمت نخبگان

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

کارآموزی

صدور مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان

اختراعات و مالکیت فکری

قطب علمی

 

 

 

بازدید امروز: 2