چاپ کتاب سرکار خانم دکتر مریم کلامی
از اساتید گروه معماریکتاب خانم دکتر مریم کلامی از اساتید گروه معماری دانشگاه زنجان توسط انتشارات دانشگاه زنجان منتشر گردید. جهت تهیه کتاب می توانید با شماره تلفن 02433052641 و یا با مراجعه حضوری به آقای حسنی دفتر پست واقع در بازارچه دانشگاه مراجعه فرمایید.


ارسال شده در مورخه: 14-05-1402