بروزرسانی: 14-7-1398
مطالب

اساتید مدعو ترم پاییز 1397 خورشیدی
استراتژی ارتقاء سطح  کیفیت آموزش 
بروشور گروه مدیریت و حسابداری سایر1
خصویات یک استاد ماهر دانشگاه
شیوه های تدریس  در دانشگاه انگلیسی
دوره دیپلم مدیریت دانشگاه لندن درسنامه Zip
   

-

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-