بروزرسانی: 14-7-1398
فرم پروپزال 2

فرم پیشنهاده ( پروپوزال) پایان نامه کیفی گروه مدیریت فر (1)
فرم پیشنهاده پروپوزال پژوهش کمی گروه مدیریت فرم الف
   

-

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده علوم انسانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-