بروزرسانی: 1-7-1396
گرایش ها و تخصص ها

گرایشها و تخصصهای رشته علوم ورزشی به تفکیک اعضاء آن

تخصص فیزیولوژی ورزشی       تخصص مدیریت ورزشی
دکتر علی گرزی دکتر حسن قره خانی
دکتر علی قاسم نیان دکتر جبار سیف پناهی
 دکتر اکرم کریمی اصل  
دکتر علی سیاح  
   
   
تخصص بیومکانیک ورزشی    تخصص آسیب شناسی ورزشی
دکتر حمید رضا نوروزی خانم دکتر لیلا یوز باشی
   
   
تخصص رفتار حرکتی
دکتر احمد رحمانی
                       

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-