بروزرسانی: 14-5-1394
فصلنامه تخصصی اندیشه ادبی

فصلنامۀ تخصصی اندیشۀ ادبی

فصلنامۀ تخصصی اندیشۀ ادبی به کوشش گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان از پاییز 1391 فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون دو شماره از آن در پاییز و زمستان 1391 منتشر شده است. این فصلنامه مقالاتی را که در زمینۀ زبان و ادبیات فارسی باشد، منتشر و از پذیرش مقالات با رویکرد نقد ادبی استقبال می‏کند.
صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه زنجان است که با مدیر مسئولی دکتر امیر مؤمنی هزاوه و سردبیری دکتر مهدی محبتی انتشار می‏یابد. مشخصات اعضای هیأت تحریریه و سایر دست‏اندرکاران این نشریه و نیز راه‏های تماس با نشریه را در زیر مشاهده می‏کنید.


هیأت تحریریه:

دکتر فتح ا... مجتبایی(استاد دانشگاه تهران)
دکتر آذرتاش آذرنوش: (استاد دانشگاه تهران)
دکتر چارلزملویل(استاد دانشگاه کمبریج انگلستان)
دکتر لئونارد لویزن(دانشیار دانشگاه اکستر انگلستان)
دکتر باقر صدری‏نیا(دانشیار دانشگاه تبریز)
دکتر مهدی محبتی(دانشیار دانشگاه زنجان)
دکتر محرم اسلامی(دانشیار دانشگاه زنجان)
دکتر مجتبی بشردوست (استادیار دانشگاه زنجان)
دکتر جمیله اخیانی(استادیار دانشگاه زنجان)
دکتر فریده وجدانی (استادیار دانشگاه زنجان)
دکتر امیر مؤمنی هزاوه(استادیار دانشگاه زنجان)
مدیر داخلی: دکتر جمیله اخیانی
ویراستار علمی و ادبی: دکتر مهدی کمالی
ویراستار انگلیسی: دکتر محرم اسلامی


پست الکترونیکی

andishehadabi@znu.ac.ir

نشانی: زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده‏ی علوم انسانی، دفتر فصلنامۀ تخصصی اندیشۀ ادبی، کد پستی: 38791-45371
تلفن: 33054106-33054186-024
دورنگار: 32283201-024
صفحه‏آرایی و چاپ: انتشارات دانشگاه زنجان.
شمارۀ شاپا: 4126-2322

فصلنامه تخصصی تأملات فلسفی
فصلنامه تخصصی تأملات فلسفی به کوشش گروه فلسفه دانشگاه زنجان از بهار 1388 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون 9 شماره از آن منتشر شده است . این فصلنامه مقالاتی راکه درزمینه فلسفه اسلامی ،کلام اسلامی ،فلسفه غرب ، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق ومنطق باشد، منتشر می کند.صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه زنجان است که با مدیر مسئولی دکتر سحر کاوندی و سردبیری دکتر سحر کاوندی ومدیریت اجرایی دکتر حسین اترک انتشار می یابد .
مشخصات اعضای هیأت تحریریه و سایر دست اندرکاران این نشریه و نیز راه های تماس با نشریه را درزیر مشاهده می کنید.
هیأت تحریریه :
دکتر سید حسین نصر              استاد دانشگاه جرج واشنگتن ، امریکا
دکتر فیلیپ گودچایلد                 استاد دانشگاه ناتینگهام ، انگلستان
دکتر محمد ایلخانی           استادیار دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
دکتر محمود عباسی            دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
دکتر سعید نظری توکلی            دانشیار دانشگاه تهران ، ایران
دکتر عین اله خادمی            دانشیار تربیت دبیر شهید رجایی ، ایران
دکتر منصور ایمان پور                    ار تربیت معلم آذربایجان ، ایران     
دکتر سحرکاوندی                     دانشیار دانشگاه زنجان ، زنجان
دکترمحسن جاهد                   استادیار دانشگاه زنجان ، ایران
دکتر حسین اترک                   استادیار دانشگاه زنجان ، ایران

پست الکترونیکی :
Taammulat@znu.ac.ir
نشانی :
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده ی علوم انسانی، دفترگروه فلسفه ، مجله تأملات فلسفی
کدپستی : 38791-45371
دورنگار :32283201-024
ISSN:       3525-8222

گروه جغرافیا - مجله اندیشه جغرافیایی  

با ياري خداوند متعال، گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني دانشگاه زنجان اقدام به راه اندازي فصلنامه « انديشه جغرافيايي» با رويكرد علمي-‍‍ ‍پژوهشي نموده است. لذا بدينوسيله از اساتيد محترم، محققان و پژوهشگران دعوت به عمل مي آيد تا با ارسال مقالات و يافته هاي پژوهشي خود ما را در اين امر ياري فرمايند. اين مجله از مقالات پژوهشي و نتايج تحقيقاتي جديد در همه زمينه هاي جغرافيا و حوزه هاي مربوطه به زبان فارسي يا انگليسي جهت بررسي و چاپ استقبال خواهد نمود  .

صاحب امتیاز: دانشگاه زنجان
مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل مشکینی
سردبیر: دکتر سعید جهانبخش
مدیر اجرایی: سعیده اشرفی

مجله اندیشه جغرافیایی طی نامه شماره 843/124 مورخ 26/2/1386 از معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت

 

اعضاء هیأت تحریریه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی، رشته و گروه آموزشی

نام دانشگاه

دکتر احمد پوراحمد

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیای شهری

دانشگاه تهران

دکتر سعید جهانبخش

استاد اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه تبریز

دکتر رضاخوشرفتار

استادیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر محمد حسین رامشت

استاد ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد رضا رضوانی

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گروه جغرافیای روستایی

دانشگاه تهران

دکتر علی زنگی‌آبادی

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیای شهری

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد سلیقه

دانشیار اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه خوارزمی

دکتر حسین عساکره

دانشیار اقلیم ‌شناسی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر محسن کلانتری

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر بهروز محمدی یگانه

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر سید ابوالفضل مسعودیان

استاد اقلیم ‌شناسی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه اصفهان

دکتر مهران مقصودی

دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه تهران

دکتر حسین نگارش

دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ناشر: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان- اداره چاپ و انتشار مجلات 
صفحه‌آرایی: شبنم صفی‌لو
طراحی روی جلد: بامشاد یغمایی

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-