بروزرسانی: 21-1-1397
لینک های مفید گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی

لینک کتابخانه های اینترنتی عربی
آدرس
عنوان
مکتبه الوقفیه للکتب
مکتبه المصطفی الالکترونیه
مکتبه الاسکندریه
مکتبه نهضه العرب
سایت الوراق - مکتبه التراثیه

 

آدرس
عنوان
ردیف
سایت کتابي الإلکتروني
1
مکتبة نبع الوفاء
2
کتابخانه کتاب پدیا (کتابهای تخصصی عربی)
3
كتابخانه الكترونیکی عربی با کتابها مختلف و جذاب
4
سایت حکواتي
5
آشنایی با آداب و رسوم کشورهای عربی، این سایت یک کتابخانه هم دارد که از
6
سایت 4کتاب
7
کتابخانه عربی تبیان
8
المکتبة الشاملة
9
کتابخانه مرکز عقائدی
10
مکتبة المشکاة
11
المکتبة الشيعية
12
المکتبة الإسلامية(رافد)
13
موقع المکتبة
14
مکتبة الجليس
15
کتابخانه اسلام ویب
16
کتابخانه دانشگاه ام القری عربستان
17
کتابخانه دانشگاه نایف عربستان همراه با کتابهای تخصصی حقوق و پایان نامه های عربی
18
کتابهای خطی عربی ( کتابخانه دانشگاه ملک)
19
المکتبة الإلکترونية المتنوعة
20
کتابخانه ملك فهد
21
کتابخانه کتب
22
کتابخانه الکترونیکی دانشجویان دانشگاه دمشق
23
پایان نامه های عربی
24
کتابخانه تخصصی مساله فلسطین
25

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-