بروزرسانی: 15-6-1401
دروس گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 


دروس ارائه شده در گروه زبان و ادبیات فارسی 

1

دروس عمومي

18

2

دروس پايه

12

3

دروس اصلي

82

4

دروس تخصصي

18

5

دروس اختياري

18

              مجموع واحدها

136

 

چارت دکتری زبان و ادبیات فارسی 


چارت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی


چارت کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی

بازدید امروز: 4


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-