خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 29-11-1397
مدیریت گروه معارف اسلامی

 

 
مديريت گروه فعلي
نام و نام خانوادگی
024-33054202-33054098
تلفن
rasooli[at] znu.ac.ir
ایمیل
(98)24-32283201
فکس
   

مديران گروه قبلي

ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
ojaghloo[at] znu.ac.ir 1395-1397 آقای ابوالقاسم اوجاقلو
hadi.soleimani[at] znu.ac.ir
1393-1395
fathi[at]znu.ac.ir
1390-1393
hadi.soleimani[at] znu.ac.ir
1388-1390
fathi[at]znu.ac.ir
1384-1388
[at]znu.ac.ir
1378-1384

 

بازدید امروز: 3