خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 15-12-1401
مدیریت گروه جغرافیا

مدیر گروه فعلی:

دکتر مسعود جلالی نام و نام خانوادگی
4155 تلفن
mjalali@znu.ac.ir ایمیل
024-32283201 فکس
-

دکتر اکبر حسین زاده

 024-تلفن - 33054203

معاون مدیر گروه

 

مدیران گروه های پیشین:

ایمیل دوره مدیریت نام و نام خانوادگی
jafarihas@znu.ac.ir 99-1401 دکتر غلامحسین جعفری
hfarahani@znu.ac.ir 96-99 دکتر حسین فراهانی
behrozyeghaneh@yahoo.com 94-96 بهروز محمدی یگانه
ahadnejad[at]znu.ac.ir 89-94 دکتر محسن احد نژاد
ramin[at]znu.ac.ir 88-89 رامین کیامهر
- 86-88 دکتر حمید جلالیان

 

بازدید امروز: 5