بروزرسانی: 30-4-1398
درباره گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی

در گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی:

این گروه فعالیت خود را در سال 1373با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز نمود و از مهر 1387 نیز به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نموده است. ایجاد رشته تاریخ ایران در دوره اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1392 نیز از جمله اقدامات توسعه ی گروه بوده است.

در حال حاضر این گروه با 6 استاد یار، یک کارشناس، کتابخانه تخصصی و کارگاه در حال فعالیت می باشد.

آمار دانشجویان  در مقطع کارشناسی 143 نفر و در مقطع کارشناسی ارشد 41 نفر مشغول به تحصیل می باشند.

1

هیأت علمی

مرتبه علمی

تعداد

استادیار و دانشیار

7

مربی

1

مربی مأمور به تحصیل دكتري

-

بورسیه دکتری

-

جمع

8

2

رشته های تحصیلی و دانشجویان

گرايش

سال تاسيس

مقطع

تعداد دانشجویان

روزانه

شبانه

نیمه حضوری

فرهنگیان

تاریخ تمدن ملل اسلامی
1373
كارشناسي
-
-
-
-
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
1387
كارشناسي ارشد
-
-
-
-
تاریخ ایران در دوره اسلامی 1392 کارشناسی ارشد - - - -

 

بازدید امروز: 4


ارتباط با دانشکده علوم انسانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید