بروزرسانی: 18-5-1394
درباره گروه جغرافیا

گروه جغرافیا دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1371 با پذیرش دانشجو در گرایش جغرافیای شهری راه اندازی گردید .توسعه گروه جغرافیا در طول 18 سال اخیر از نظر تنوع رشته ها، توسعه تحصیلات تکمیلی، تعداد دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته، شاخص های پژوهشی، شاخص های کارگاهی و تجهیزاتی و نیروی انسانی آن را به عنوان یکی از گروههای پیشرو در مطالعات جغرافیایی در کشور تبدیل نموده است. رشته های تخصصی گروه جغرافیایی در سال 88 پنج رشته مستقل و تخصصی در مقطع کارشناسی با عناوین

  1. کارشناسی آب و هوا شناسی 2- کارشناسی ژئومورفولوژی 3- کارشناسی کارتوگرافی 4- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 5- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گردید

محتوی دروس رشته های تخصصی از نظر ذاتی با سایر رشته های دانشکده علوم انسانی متفاوت بوده و تکنولوژی نوین تصاویرماهواره ای ، عکسهای هوایی و GIS بصورت کارگاهی در هر دوره کاربرد دارند. از حیث تجهیزات نوین گروه جغرافیا دانشگاه زنجان جزء گروههای مطرح در ایران می باشد .
اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیا شامل 12 نفر استادیار و 4 نفردانشیار عضو هیئت علمی می باشد. همچنین 3 نفر کارشناس آموزشی و 2 نفر به عناوین مسئول سایت با گروه بصورت تمام وقت همکاری دارند. گروه همچنین از خدمات تعدادی از اساتید مدعو برای ارائه دروس بهره مند هست .
گروه جغرافیا درسال 1388 با کسب قبولی 92 نفر از دانش آموختگان دوره کارشناسی خویش در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رتبه اول را از حیث تعداد قبول شدگان در دانشگاه کسب نمود. این گروه در حال حاضر در 5 رشته کارشناسی و 10 رشته کارشناسی ارشد و 5 رشته دکتری پذیرش دانشجو دارد و از حیث تعداد دانشجوی شاغل به تحصیل در حال حاضر با 617 نفر دانشجوی کارشناسی -211 نفر دانشجوی ارشد و 11 نفر دانشجوی دکتری جزء بزرگترین گروههای تخصصی دانشگاه می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-