بروزرسانی: 20-11-1400
دروس شهری

-

ردیف

 

1

برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد_شهري ورودی 1400 به بعد

2

جغرافيا و برنامه ريزي شهري مقطع ارشد گرايش آمايش شهري ورودی های 1400 به بعد

3

ارشد شهری 4 گرایش ۹۷ به بعد (۱)                   ارشد شهری 4 گرایش ۹۷ به بعد (۲)       

4

چارت ارشد شهری ۹۷ به بعد

5

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده علوم انسانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-