بروزرسانی: 30-4-1398
مدیریت گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی

 

 
مديريت فعلی گروه
نام و نام خانوادگی
024-33054099-33054284
تلفن

ashkevari[at]znu.ac.ir
ایمیل
(98)24-32283201
فکس
   

مديران گروه قبلي

تلفن
ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
4108 sangdehi@yahoo.com 1395-1397 لیلا تقوی
4161
masoud.bayat[at]znu.ac.ir
1394-1395
-
a.ahmadvand[at]znu.ac.ir
1388-1389
-
a.ahmadvand[at]znu.ac.ir
1386-1388
4100 amani[at]znu.ac.ir 1389-1394

 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-