بروزرسانی: 11-11-1400
دروس گروه روانشناسی

روانشناسی و مشاوره

1

دروس عمومي

22

2

دروس پايه

69

3

دروس اصلي

76

4

دروس تخصصي

37

5

دروس اختياري

10

 
 
 
 
 

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-