بروزرسانی: 14-5-1394
پایان نامه های گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استاد مشاور

استاد راهنما

پدید آورنده

عنوان

دکتر خسرو کمالی

دکتر بهرام امانی

ابراهیم باقریان

الفاظ معرب و دخیل در معجم تاج العروس من جواهر القاموس و تبیین مضامین آن در تمدن اسلامی

دکتر بهرام امانی

دکتر عباس احمدوند

مهدی قلی زاده

مؤدب و مودبی در خلافت اموری و عصر اول عباسی (56-232 ه.ق)

دکتر بهرام امانی

دکتر خسرو کمالی سروستانی

راضیه خاقانی آور

بررسی کارکرد کاروانسرا در سلسله صفویه

دکتر محسن معصومی

دکتر بهرام امانی

رویا رضایی

مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران از دریچه عهدنامه ها در قرن اول و دوم هجری قمری

دکتر بهرام بهرامی

دکتر بهرام امانی

سارا نجفی

بررسی وصیت نامه نویسی در دوره اسلامی تا پایان خلافت اموری

دکتر بهرام بهرامی

دکتر عباس احمد وند

سید کمال کشیک نویس رضوی

نقد روش شناسه دایره المعارف قر آن لیدن؛ با تکیه بر آرای تفسیری علامه طباطبایی و شیخ شنقیطی

دکتر بهرام امانی

دکتر لیلا تقوی

الهه غفاریان

مقایسه تطبیقی جنگهای زمان پیامبر(ص)وعصر فتوحات(سال 11تا35ه. ش)

دکتر امیر مومنی هزاوه

دکتر عباس احمدوند

رامینا آتش فراز

اندیشه ادبار در متون ادبی و تاریخی قرنهای ششم و هفتم هجری قمری

دکتر لیلا تقوی

دکتر بهرام امانی

لیلا گودرزی

بررسی وصیت نامه های سیاسی و دینی عصر اول عباسی (132-232 ه.ق)

دکتر بهرام امانی

دکتر خسرو کمالی سروستانی

گلاب مرادی

تاریخ نگاری در عصر صفوی

 دکتر عباس احمدوند

دکتر بهرام بهرامی 

 بابک فجر

بررسی نحوه استفاده مورخان اسلامی از قرآن کریم در نگارش سیره پیامبر (ص) در سه قرن نخست هجری

دکتر خسرو کمالی سروستانی 

دکتر عباس احمدوند 

زهرا امیری 

قهرمانه و نقش سیاسی او در عصر دوم عباسی (232-334 ه.ق)

دکتر عباس احمدوند 

دکتر بهرام بهرامی 

محسن سویلمی  

پیدایی و پاگیری تشیع در خوزستان در سه قرن نخست هجری

دکتر خسرو کمالی سروستانی

دکتر بهرام امانی

علی حسنلو

انتقال علوم به جهان اسلام در عصر هارون الرشید و مأمون

 دکتر عباس احمدوند

دکتر بهرام بهرامی 

بتول خانعلی زاده لاهوردی  

مطالعات مستشرقان در باب مهدویت و دیدگاه شیعیان راجع به آن

دکتر بهرام بهرامی 

دکتر عباس احمدوند

سعادت غضنفری

بررسی تطبیقی قیام های شیعی عصر اموی و علل عدم توفیق آنها 064-132ه.ق)

دکتر عباس احمد وند 

دکتر بهرام بهرامی 

حاتم یوسفی  

تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مشعشعان

دکتر بهرام بهرامی 

دکتر عباس احمدوند 

موسی الرضا رازقندی 

تحلیل و بررسی روند سیره نویسی شیعیان

دکتر عباس احمدوند

دکتر بهرام بهرامی

ابوالفضل رضایی آسا

بررسی تطبیقی مبانی نظری کتب ((نصیحه الملوک)) و ((الاحکام السلطانیه))؛ با تإکید بر سده های سوم، چهارم و پنجم هجری

دکتر بهرام بهرامی

دکتر لیلا تقوی

فاطمه عسگرخانی

نقش غلامان (قرن سوم و هفتم هجری) در تاریخ شمال آفریقا

دکتر لیلا تقوی 

دکتر بهرام امانی 

نرگس اشتری ماهینی 

مناسبات فرهنگی میان امویان اندلس و عباسیان (138-422ق/756-1031)

دکتر بهرام بهرامی 

دکتر بهرام امانی

جمیله عباسی 

استشهادت شعری در منابع نخستین اسلامی از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر دوم عباسی (232-334ه.ق)

دکتر بهرام بهرامی 

دکتر خسرو کمالی سروستانی 

محمد عبدالملکی 

نقش اقتدار سیاسی در حکومت شاه عباس اول (996-1038ه.ق)

دکتر بهرام امانی 

دکتر لیلا تقوی

آذر بدرلو

تاریخ سیاسی و اجتماعی شهر حمص از قرن اول تا قرن چهارم هجری

دکتر بهرام بهرامی

دکتر خسرو کمالی سروستانی

عباس زراعت پیشه

نقش اقتدار سیاسی در حکومت شاه اسماعیل اول (930-970 ه.ق 1524-1501م)

دکتر بهرام بهرامی

دکتر لیلا تقوی

رقیه منافی

مقایسه اوضاع علمی و فرهنگی ممالیک بحری و برجی

دکتر خسرو کمالی سروستانی  

دکتر بهرام بهرامی

محمد کرمی

سیر اهتمام زمامداران اسلامی به امر تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) تا عهد مغول

دکتر بهرام امانی چاکلی 

دکتر بهرام بهرامی

عصمت نباتی پابندی

افسانه پردازی در دوره جاهلی و بازتاب آن در سیره ابن هشام و مغازی واقدی

دکتر بهرام امانی 

دکتر لیلا تقوی

سهیلا اسفندیاری مهنی

نقش قبیله بنی مخزوم در روند تحولات نخستین دوره اسلامی

دکتر سیده لیلا تقوی سنگدهی 

دکتر بهرام امانی چاکلی

سمانه میرحمزه

سیر تاریخی شرح حال نگاری عمومی در دوره اسلامی از قرن سوم تا پایان عصر ممالیک (923 ه. ق)

دکتر بهرام امانی 

دکتر لیلا تقوی

خدیجه اسدی

بررسی حقوق اقلیت های دینی در عصر عباسی

دکتر بهرام امانی 

دکتر بهرام بهرامی

فروزان سلیمانپور

واکنش مذاهب پنجگانه اسلامی نسبت به موسیقی در دوره عباسی

دکتر اسماعیل چنگیزی اردهالی 

دکتر بهرام امانی چاکلی

مستوره بیگدلی

بررسی روند لقب گذاری در عصر اول عباسی (232-132 ه.ق)

دکتر خسرو کمالی سروستانی 

دکتر بهرام بهرامی

خلیل محمدی

بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت عثمانی در دوره سلطنت سلطان سلیم دوم

دکتر لیلا تقوی سنگدهی 

دکتر بهرام امانی چاکلی

آمنه نشاط

اعیاد ایرانی (نوروز، مهرگان، سده) در متون و منابع کهن اسلامی از قرن اول تا پایان دوره مغول

دکتر لیلا تقوی سنگدهی 

دکتر بهرام امانی چاکلی

افسانه کاظمی نوری

نقش قرآن کریم و احادیث در شکل گیری و توسعه معجم نگاری در نزد مسلمانان تا قرن دوازدهم هجری قمری

دکتر بهرام امانی 

دکتر بهرام بهرامی

یداله سورلکی

معرفی کتابخانه های مشهور ایران از آغاز دوره اسلامی تا قرن هفتم هجری

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-