بروزرسانی: 19-7-1402
فرم ها.

                         فرم ها

.......... 1 فرم جدید آزمون جامع
  2 فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد (DOC) -آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (PDF)
  3 فرمت پایان نامه (PDF)
  4  فرم آمادگی برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  5 فرم برای تکثیر و صحافی پایان نامه

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-