بروزرسانی: 21-9-1400
دروس

 

 
گرایش رفتار سازمانی(جید)
گرایش تحول(جدید)
ارشد مدیریت دولتی (تحول) 2   1
برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی لینک

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-