بروزرسانی: 17-11-1400
دروس روستایی

-

ردیف

 

1 سرفصل دروس جغرافيا_و_برنامه_ريزي_روستايي_مقطع_ارشد_در_سه_گراي 1400 به بعد
2

ارشد_روستايي ورودی 1400 به بعد

3

ارشد 96روستایی

4

چارت ارشد روستایی

5

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-