بروزرسانی: 8-8-1402
مدیریت گروه حسابداری_مدیریت_اقتصاد

 

 
مديريت گروه فعلي
نام و نام خانوادگی
24-33052290
تلفن
mansory.ali@znu.ac.ir  
 ایمیل

024-32283201

فکس

 

مديران گروه قبلي

ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
jafari.Mostafa@znu.ac.ir 1396-1402 دکتر مصطفی جعفری
h.azimi@znu.ac.ir 1394-1396 دکتر حسین عظیمی
r_pirayesh@znu.ac.ir
1387-1394
mansory.ali@znu.ac.ir
1387-1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-