خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 2
    بازديد ديروز: 120
    بازديد کل: 446796
بروزرسانی: 26-8-1394
کارگاههای آموزشی برگزار شده

 کارگاه ‏های برگزار شده در سال تحصیلی

ردیف عنوان کارگاه مدرس کارگاه گروه برگزارکننده زمان مکان
1
اخلاق پژوهش دکتر حسن اسلامی گروه فلسفه 92/8/16 سالن روزبه        
2
کارگاه کالبدد شکافی ترجمه همزمان و ترجمه حضوری با اشاره به ترجمه کتبی دکتر بهمن فرنودی گروه زبان انگلیسی 92/09/11
92/09/25
آمفی تئاتر شریعتی           
 
عرفان های نو ظهور
دکتر احمد حسین شریفی
معارف اسلامی
91/03/22
سالن روزبه
4
جریان شناسی فکری و سیاسی شیعه
دکتر فراتی
معارف اسلامی
91/0909
سالن روزبه
5
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی زبان و ادبیات فارسی
احسان رئیسی
زبان و ادبیات فارسی
91/09/27
سالن روزبه
6
آشنایی با پایگاه های اینتر نتی زبان و ادبیات فارسی
احسان رئیسی
زبان و ادبیات فارسی
91/09/28
سالن روزبه
7
آشنایی با فلسفه اخلاق
دکتر محسن جاهد
معاونت فرهنگی
91/10/08
سالن جلسات
8
واکاوی مبانی علم مدرن
دکتر حسن فتح زاده
فلسفه
91/12/18
سالن جلسات
9
آشنایی با اتوماسیون اداری و سامانه گلستان
مهندس باقری و مهندس سلیمانی      
معاونت پژوهشی 92/03/21 سالن روزبه
           

     

بازدید امروز: 2