خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 23
    بازديد ديروز: 37
    بازديد کل: 387248
بروزرسانی: 10-4-1399
معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی

                         معاون پژوهشی : دکتر مسعود بیات
رشته تحصیلی:تاريخ تمدن اسلامي
تلفن: 33054240
فاکس:32283201-024
masoud.bayat@znu.ac.irایمیل:

  * اولویتهای پژوهشی فناوری کشور

 

معاونان دوره های پیشن

رديف نام و نام خانوادگي دوره تصدي رشته تحصيلي
از تاريخ تاتاريخ
6 فریده وجدانی 91.11.30 95.12.01 زبان و ادبیات فارسی
5
محسن جاهد 89.11.06 91.11.29 فلسفه و کلام اسلامی
4
عباس یزدانی 87.11.05 89.11.05 فلسفه غرب-دین
3
حسین عساکره 85.08.21 87.11.04 جغرافیای طبیعی
2
عبدالحسین سرامی 83.04.16 85.08.20 زبان و ادبیات فارسی
1
سحرکاوندی 82.08.26 83.04.15 فلسفه و کلام

بازدید امروز: 4