خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 2
    بازديد ديروز: 120
    بازديد کل: 446796
بروزرسانی: 18-9-1402
معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی

                         معاون پژوهشی :دکتر مجید یوسفی افراشته
رشته تحصیلی:روانشناسی
تلفن: 33054240
فاکس:32283201-024
yousefi@znu.ac.irایمیل:

 

 

معاونان دوره های پیشین

رديف نام و نام خانوادگي دوره تصدي رشته تحصيلي
از تاريخ تاتاريخ
7 دکتر مسعود بیات 95.12.01 1402.01.20 تاریخ
6 دکتر فریده وجدانی 91.11.30 95.12.01 زبان و ادبیات فارسی
5
دکتر محسن جاهد 89.11.06 91.11.29 فلسفه و کلام اسلامی
4
دکتر عباس یزدانی 87.11.05 89.11.05 فلسفه غرب-دین
3
دکتر حسین عساکره 85.08.21 87.11.04 جغرافیای طبیعی
2
دکتر عبدالحسین سرامی 83.04.16 85.08.20 زبان و ادبیات فارسی
1
دکتر سحرکاوندی 82.08.26 83.04.15 فلسفه و کلام

بازدید امروز: 2