خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 16
    بازديد ديروز: 118
    بازديد کل: 443799
بروزرسانی: 25-9-1396
دروس گروه معارف اسلامی

 

عناوین و سرفصلهای جدید دروس معارف اسلامی

برنامه دروس معارف اسلامی ویژه دانشجویان(کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته)

 

ردیف

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیش نیاز

تعداد واحد الزامی

1

مبانی نظری اسلام
4 واحد(64 ساعت نظری)

1. اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

001-11-99

2

-

 

4

2. اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

002-11-99

2

اندیشه اسلامی1

3. انسان در اسلام

003-11-99

2

-

4. حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

004-11-99

2

-

2

اخلاق اسلامی
2 واحد(32 واحد نظری)

1. فلسفه اخلاق
(با تکیه بر مباحث تربیتی)

001-12-99

2

-

2

 2. اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

003-12-99

2

-

3. آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

002-12-99

2

-

4. عرفان عملی در اسلام

004-12-99

2

-

3 آشنایی با منابع اسلامی
2 واحد (32 ساعت نظری)
1. تفسیر موضوعی قرآن 001-15-99 2 - 2
2. تفسیر موضوعی نهج البلاغه 002-15-99 2 -

4

تاریخ و تمدن اسلامی
2واحد(32 ساعت نظری)

1. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

001-14-99

2

-

2

2-تاریخ تحلیلی صدر اسلام

002-14-99

2

-

*2. تاریخ امامت 003-14-99 2 -

5

انقلاب اسلامی
2 واحد (32 ساعت نظری)

1.انقلاب اسلامی ایران

001-15-99

2

-

2

2. آشنایی با قانون اساسی

002-15-99

2

-

3-اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 003-15-99 2 -
6 دانش خانواده و جمعیت*

دانش خانواده و جمعیت

9917007 2 - 2

7

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران*

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

024-32-13

2

-

2

 

توضیح:
1-دروس الزامی برای مقطع کارشناسی در مجموع گرایشهای پنج گانه 14 واحد از 36 واحد پیشنهادی است.

2-دانشجویان از 8 واحد پیشنهادی در گرایش مبانی نظری اسلام 4 واحد، از 8 واحد در گرایش اخلاق اسلامی 2 واحد،از 4 واحد در گرایش آشنایی با منابع اسلامی 2 واحد،از 6 واحد در گرایش تاریخ و تمدن اسلامی 2 واحد از 6 واحد در گرایش انقلاب اسلامی 2 واحد و دانش خانواده نیز 2 واحد را بر می گزینند. برای انتخاب درس اندیشه اسلامی 2، گذراندن اندیشه های اسلامی یک  (معارف اسلامی یک) الزامی است.

*گذراندن درس دانش خانواده وجمعیت برای دانشجویان ورودی مهرماه 92 به بعد الزامی است.

*درس  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در صورت تصمیم شورای آموزشی دانشگاه ارائه خواهد شد..


 

برنامه دروس عمومی معارف اسلامی
(رشته های تحصیلی دوره های کاردانی)

ردیف

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیش نیاز

تعداد واحد الزامی

1

مبانی نظری اسلام
2 واحد(32 واحد نظری)

1. اندیشه های اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

001-11-99

2

-

 

2

2. اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

002-11-99

2

اندیشه اسلامی1

3. انسان در اسلام

003-11-99

2

-

4. حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

004-11-99

2

-

2

اخلاق اسلامی
2 واحد(32 واحد نظری)

1. فلسفه اخلاق
(با تکیه بر مباحث تربیتی)

001-12-99

2

-

2

2. اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

003-12-99

2

-

3. آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

002-12-99

2

-

4. عرفان عملی در اسلام

004-12-99

2

-

3 دانش خانواده و جمعیت* دانش خانواده و جمعیت 9917007 2 - 2
4
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران*
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
024-32-13
2
-
2

توضیح:
1. دروس الزامی در مجموع گرایشهای پنج گانه در دوره کاردانی به ارزش 6 واحد از 18 واحد یشنهادی فوق خواهد بود.
2. دانشجویان از 8 واحد پیشنهادی در گرایش مبانی نظری اسلام 2 واحد در گرایش اخلاق اسلامی 2 واحد و دانش خانواده نیز 2 واحد را بر می گزینند.

*گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت برای دانشجویان ورودی مهر ماه 92 به بعد الزامی است.

*درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در صورت تصمیم شورای آموزشی دانشگاه ارائه خواهد شد.

بازدید امروز: 2