خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 2
    بازديد ديروز: 120
    بازديد کل: 446796
بروزرسانی: 25-9-1402
ریاست دانشکده علوم انسانی

                        
ریاست دانشکده: دکتر ذکراله مروتی
رشته تحصیلی: روانشناسی
تلفن: 33052299-24
فاكس: 32283201 24
z.morovati@znu.ac.ir:پست الکترونیکی
 

 

​​

مدیران دوره های پیشین

رديف نام و نام خانوادگي دوره تصدي رشته تحصيلي
از تاريخ تا تاريخ
9
دکتر محسن احد نژاد​ 95/07/19 1401/12/02 جغرافیا
8 دکتر امیر مومنی 90/01/28 95/07/18 زبان و ادبیات فارسی
7
دکتر سعید بیگدلی 90/01/27 91/07/08 حقوق خصوصی
6
دکتر عبدا... فرجی 84/10/14 90/01/26 جغرافیای طبیعی
5
دکتر حمید جلالیان 82/06/21 84/10/13 جغرافیا
4
دکتر شهریور روستائی 79/11/23 82/06/20 جغرافیای انسانی
3
دکتر عباس یزدانی 77/07/14 79/11/19 فلسفه و کلام اسلامی
2
دکتر حسن مددی 75/07/01 77/07/13 زبان و ادبیات فارسی
1
دکتر احمد خضری 71/02/23 75/06/27 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

 

 

 

بازدید امروز: 2