خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 103
    بازديد ديروز: 86
    بازديد کل: 394050
بروزرسانی: 24-9-1400
مدیریت گروه علوم ورزشی

 

 
مديريت گروه فعلی
 دکتر حمید رضا نوروزی
نام و نام خانوادگی
024-33054285
تلفن
 hnorouzi[at]znu.ac.ir
ایمیل
(98)24-32283201
فکس

 

مديران گروه قبلي

ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
 seifpanahi.j@znu.ac.ir 1398-1400 دکتر جبار سیف پناهی
gharehkhani@znu.ac.ir 1396-1398 دکتر حسین قره خانی
a_rahmani@znu.ac.ir  1396-1394 دکتر احمد رحمانی
Ali_Gorzi @ znu.ac.ir 1392-1394 دکتر گرزی
ali_gorzi@znu.ac.ir 1390-1392 دکتر گرزی
azad@znu.ac.ir
1388-1390
azad@znu.ac.ir
1386-1388

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 5